Kinh tế

Hà Nội tổ chức 6 hội nghị tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh

Thái Nhung 28/02/2024 11:39

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024, thành phố dự kiến tổ chức 6 hội nghị đối thoại, tạo kênh trao đổi thiết thực, hiệu quả nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước; tổ chức hội nghị gặp mặt để tháo gỡ trực tiếp, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

img_3435.jpg
Ảnh minh họa: Lê Khánh.

Các hội nghị sẽ được tổ chức theo các chuyên đề, bao gồm nhiều nội dung và thời gian khác nhau. Cụ thể: Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, dự kiến trong tuần từ ngày 18 – 21/3.

Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến trong tháng 4.

Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề, dự kiến trong tháng 5.

Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao...), dự kiến trong tháng 6.

Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố, dự kiến trong tháng 8.

Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bến bãi đỗ xe, môi trường, dự kiến trong tháng 11.

Đây được xác định là nội dung quan trọng, điểm mới trong công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố trong năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp theo lĩnh vực, chuyên đề thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.

UBND thành phố Hà Nội giao các cơ quan tham mưu phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; trao đổi và thu thập các phản ánh, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Thái Nhung