Mặt trận

Bắc Giang phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2024

Tuấn Minh - Đức Sơn 28/02/2024 14:33

Bắc Giang phấn đấu đến hết năm 2024, hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở.

nha-dai-doan-ket.jpg
Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương - Trưởng Ban Chỉ đạo 714 vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Kế hoạch với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà Đại đoàn kết”, nhằm tổ chức vận động, tiếp nhận và triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới sớm có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và toàn xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở.

Thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân.

Mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn toàn tỉnh có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, thực hiện hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa do MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức thành viên thực hiện.

Đối với gia đình người có công, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và vùng núi; hộ gia đình dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Dự kiến mức hỗ trợ nhà ở, đối với hộ nghèo, cận nghèo: Xây mới, đối với hộ nghèo là 50 triệu đồng/nhà; hộ cận nghèo là 40 triệu đồng/nhà. Sửa chữa, đối với hộ nghèo là 25 triệu đồng/nhà; hộ cận nghèo là 20 triệu đồng/nhà.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến hết năm 2024, hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tạo đà để tập trung 2 thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuấn Minh - Đức Sơn