Kinh tế

Hơn 22 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm

Thái Nhung 29/02/2024 16:25

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2024 lần đầu tiên chạm mức trên 22.000 doanh nghiệp.

29.2-doanh-nghiep.jpg
Ảnh minh họa: Quang Vinh.

Tính riêng tháng 2/2024, 8.592 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 67.262 tỷ đồng. Tuy giảm 2,8% về số doanh nghiệp nhưng các doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 2,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng năm 2024 là 22.128 doanh nghiệp, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 2 tháng năm 2024 đạt 218.713 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023

Các doanh nghiệp thành lập mới tăng chủ yếu ở các ngành khai khoáng (tăng 28,8%), vận tải kho bãi (tăng 26,5%), hoạt động dịch vụ khác (tăng 21,5%), bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 20,2%)…

Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 2 tháng đầu năm tăng đáng kể, có 62.977 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 2 tháng qua, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 49.272 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 2 tháng năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 22.273 doanh nghiệp (chiếm 45,2%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 44.265 doanh nghiệp (chiếm 89,8%, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Tính riêng tháng 2/2024, cả nước có 8.805 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này, 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2023...

Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng năm 2024 đạt 18.969 doanh nghiệp, gấp 1,4 lần so với bình quân giai đoạn 2018-2023. Tính riêng trong tháng 2 năm 2024, chỉ tiêu này ghi nhận mức tăng 36,0% so với cùng kỳ, đạt 5.340 doanh nghiệp, đây là mức cao nhất đạt được trong 2 tháng đầu năm kể từ trước tới nay.

Tổng số vốn đăng ký trong 2 tháng đầu năm 2024 đã quay trở lại mức trên 200.000 tỷ đồng của giai đoạn 2018-2022, đạt 218.713 tỷ đồng (tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023).

Thái Nhung