Mặt trận

Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 -2029

Nguyễn Chung 02/03/2024 21:22

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm MTTQ tại 2 địa phương là huyện Quan Hóa và Vĩnh Lộc, chiều ngày 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm.

rut-1.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chung.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Sau khi tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện tại 2 huyện: Quan Hóa và Vĩnh Lộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm sau tổ chức đại hội điểm.

Trong đó, tập trung phân tích từng nội dung cụ thể như: Công tác tuyên truyền, các văn kiện trình bày tại đại hội, đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ khóa mới, vấn đề tham luận tại đại hội, điều hành chương trình đại hội và nội dung trang trí, khánh tiết…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam và lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa”.

Theo đó, cuộc thi được diễn ra trong 8 tuần, từ ngày 1/4 đến 26/5/2024, theo hình thức thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet. Đại diện Viễn thông Thanh Hóa hướng dẫn sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyển đổi số trong tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

rut-5.jpg
Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chung.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 2 huyện Quan Hóa và Vĩnh Lộc đã tập trung cao độ, hoàn thiện các nội dung công việc để tiến hành đại hội thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch của tỉnh, trở thành sự kiện chính trị quan trọng, có sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sớm hoàn thành báo cáo rút kinh nghiệm, rà soát, xem xét, nghiên cứu các nội dung Mặt trận các huyện còn băn khoăn để ban hành đề cương hướng dẫn cụ thể để các địa phương thống nhất thực hiện đại hội MTTQ cấp huyện.

Đồng thời, bà Phạm Thị Thanh Thủy cũng đề nghị các địa phương cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, MTTQ cấp trên để chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và quy định.

Tập trung chỉ đạo, xây dựng báo cáo chính trị phải có bố cục hợp lý, cân đối; xây dựng chương trình hành động cần bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, hướng dẫn MTTQ cấp trên để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội MTTQ các cấp, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch đợt thi đua đặc biệt.

Trong đó, tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội MTTQ các cấp, trong đó trọng tâm là hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã trong tháng 3, tổ chức tốt đại hội cấp huyện, hoàn thành trong tháng 5/2024; chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong nửa đầu tháng 7/2024.

Nguyễn Chung