Quốc hội

Trao quyền linh động để Thủ đô giải quyết ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông

Việt Thắng 14/03/2024 13:10

Luật Thủ đô sửa đổi cần nghiên cứu, có những quy định phù hợp trong phân cấp, phân quyền, trao quyền linh động để làm sao Thủ đô giải quyết được ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, ngập úng.

Ngày 14/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô sửa đổi. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này đã cơ bản bám sát đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn trong xây dựng và phát triển Thủ đô, cũng như thể chế được các chủ trương lớn của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các nội dung của dự thảo Luật đã cơ bản đạt được sự thống nhất và thông suốt cả về quan điểm, tư duy và tầm nhìn giữa các cơ quan. Nếu Luật Thủ đô hiện hành chủ yếu mang tính chất khung, thì dự thảo Luật sửa đổi lần này đã đi vào những nội hàm rất cụ thể liên quan đến phân cấp, phân quyền.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, về nguyên tắc áp dụng pháp luật, dự thảo Luật đã được chỉnh sửa thêm một bước. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, biên tập và thể hiện chặt chẽ hơn, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đề cập đến việc ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông, xử lý rác thải, ngập úng là những vấn đề nổi cộm của Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật lần này cần phải nghiên cứu, rà soát thêm để có những quy định phù hợp trong phân cấp, phân quyền, thẩm quyền khai thác các nguồn lực, trao quyền linh động để làm sao Thủ đô giải quyết được những vấn đề này.

Phát biểu tại phiên họp về nội dung phân cấp phân quyền cho thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, cần rà soát kỹ và đầy đủ những vấn đề về định mức, đơn giá, quy chuẩn, tiêu chuẩn trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay quy chuẩn tiêu chuẩn về vấn đề môi trường còn rất thiếu, quy định về định mức, đơn giá còn vướng mắc, dẫn đến khó khăn trong triển khai các công trình đặc biệt của thủ đô. Vì vậy, việc quy định giao thẩm quyền cho thành phố là rất quan trọng.

Đơn cử như trạm sạc điện cho ô tô hiện cũng không có tiêu chuẩn, quy định. Cho nên không khéo mỗi hãng xe một tiêu chuẩn khác nhau, không dùng chung được dẫn đến lãng phí đất đai, đầu tư, cuối cùng vào giá xe, không khuyến khích được. Do đó cần tăng cường cải thiện môi trường của Hà Nội.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, dự án Luật đủ điều kiện để tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Đối với vấn đề về tổ chức các cơ quan hành chính, theo ông Định cần nghiên cứu, giải trình thêm để có quy định cụ thể, khả thi để thực hiện được ngay tránh những quy định chung chung. Trong quản lý, phát triển và bảo vệ Thủ đô, đề nghị rà soát thêm để có những quy định có những chính sách cụ thể để khắc phục được những hạn chế hiện nay như vấn đề ngập úng, ô nhiễm không khí, giải quyết ùn tắc giao thông.

Việt Thắng