Mặt trận

Phú Yên: Các hộ nghèo, hộ khó khăn được hộ trợ xây nhà Đại Đoàn Kết

Hà Lê 05/04/2024 12:26

Ngày 5/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết vừa nghiệm thu, bàn giao 40 căn nhà Đại đoàn kết (đợt 3) trong thực hiện phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách” tại địa phương.

pp.jpg
Lê bàn giao nhà Đại Đoàn Kết cho hộ nghèo tại huyện Sơn Hòa.

Được biết, tính đến nay tại huyện Sơn Hòa đã có 246 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách đã được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết theo phong trào này. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hòa cũng vừa nghiệm thu, bàn giao thêm 1 căn nhà Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Phúc và 4 căn nhà từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện Sơn Hòa.

Đồng thời triển khai kế hoạch cuộc vận động Quỹ Vì người nghèo năm 2024 và phân bổ chỉ tiêu vận động quỹ cho Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Sơn Hòa đã vận động được hơn 22 triệu đồng.

Bên cạnh đó, kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024, tiến hành rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm bợ, hộ chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở năm 2024 để có sự hỗ trợ kịp thời trong thời gian tới.

Hà Lê