Mặt trận

Nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận nhiệm kỳ mới

Anh Vũ (thực hiện) 22/04/2024 09:53

Ngay sau Đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã tập trung hướng dẫn và phối hợp với các huyện, thị, thành ủy với quyết tâm đến ngày 25/5, tất cả các huyện, thành phố sẽ hoàn thành xong Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Giàng Seo Vần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai về những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn.

bai-chinh-1-.jpg
Ông Giàng Seo Vần. Ảnh: Quang Vinh.

PV: Thưa ông, đến thời điểm này, công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được triển khai với kết quả cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông GIÀNG SEO VẦN: Tính đến ngày 16/4, tất cả 152/152 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đối với cấp huyện, trong đầu tháng 4, MTTQ TP Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội điểm. Sau Đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã tập trung hướng dẫn và phối hợp với các huyện, thị, thành ủy để tiếp tục chỉ đạo với quyết tâm đến ngày 25/5, tất cả các huyện, thành phố của Lào Cai sẽ hoàn thành xong Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Qua việc tổ chức Đại hội điểm cấp huyện đối với TP Lào Cai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã rút ra những kinh nghiệm gì để tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện trong thời gian tới?

- Qua việc tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện có thể nói Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Đầu tiên, để tổ chức thành công Đại hội phải chuẩn bị tốt về Đề án nhân sự. Khác với các tỉnh, thành phố khác, Lào Cai là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vừa là tỉnh miền núi, biên giới nên công tác nhân sự phải được đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, cơ cấu nhân sự của Ủy ban MTTQ các cấp bên cạnh việc kế thừa cũng tập trung có những đổi mới, mở rộng thành phần là đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín, chuyên gia các lĩnh vực, chú trọng tỷ lệ người ngoài Đảng, tỷ lệ nữ… để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Cùng với việc chuẩn bị tốt công tác nhân sự, các văn kiện, nhất là báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội phải đánh giá, phân tích đầy đủ những kết quả đã làm được, nhận diện những hạn chế khó khăn, rút ra những bài học để xây dựng được những chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, các chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới sao cho sát với chỉ đạo của Trung ương cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong quá trình xây dựng văn kiện, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban phải được đánh giá tất cả những kết quả trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ các cấp để làm rõ được vai trò của Ủy ban trong việc hiệp thương, phối hợp hành động thực hiện các chương trình công tác từ đó xác định được nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ tới.

bai-chinh-2-.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ TP Lào Cai nhiệm kỳ 2024-2029 - Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Lào Cai. Ảnh: Văn Hợp.

Theo lộ trình trong tháng 7/2024 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024-2029. Việc xây dựng báo cáo chính trị, và công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị ra sao, thưa ông?

- Để hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập Ban tổ chức, thành lập các tiểu ban. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị lần 1 đã xong và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận, các hội đồng tư vấn của Mặt trận, các tổ chức thành viên để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đó. Tới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo báo cáo chính trị.

Cùng với việc xây dựng báo cáo chính trị, chúng tôi đang tập trung báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy và làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để chuẩn bị tốt đề án nhân sự. Theo đó trong nhiệm kỳ này cơ cấu số lượng nhân sự Ủy ban có tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Nếu nhiệm kỳ 2019-2024 số lượng Ủy ban có 80 vị thì nhiệm kỳ mới này dự kiến tăng lên 90 vị trong đó tập trung tăng người ngoài Đảng, và đồng bào dân tộc thiểu số, những người có uy tín.

Về số lượng nhân sự Ban Thường trực, chúng tôi cũng dự kiến tăng lên từ 7 người lên 8 người, số lượng này vẫn nằm trong khung theo hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Hiện chúng tôi đang tập trung hiệp thương với các cơ quan, đơn vị để làm sao cơ cấu của Ủy ban trong nhiệm kỳ này sẽ có sự tăng cường các chuyên gia trên các lĩnh vực, những người có uy tín và chức sắc các tôn giáo. Bên cạnh việc đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu theo hướng dẫn của Trung ương, chất lượng nhân sự cũng phải được quan tâm hơn. Nhất là đối với những vị Ủy viên Ủy ban trong cơ cấu là chuyên gia các lĩnh vực, những người có uy tín ở cơ sở phải là những người thực sự am hiểu, đủ sức khỏe, đủ uy tín và sức ảnh hưởng để làm tốt vai trò của công tác Mặt trận là trung tâm của khối đại đoàn kết.

Với quyết tâm rất cao của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cùng sự ủng hộ thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi tin tưởng rằng Đại hội MTTQ Việt Nam Lào Cai lần thứ XVI sẽ thành công tốt đẹp đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

Anh Vũ (thực hiện)