Mặt trận

Yên Phong không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận

Tuấn Minh - Đức Sơn 25/04/2024 14:20

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quản lý điều hành quyết liệt, sáng tạo của chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

6..jpg
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Yên Phong.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Yên Phong đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện, Chương trình hành động của MTTQ huyện Yên Phong đã được triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả. Trong đó, nhiều nội dung được triển khai sáng tạo, đạt kết quả nổi bật, góp phần củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của huyện.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên chủ trì phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” gắn với công tác an sinh xã hội có nhiều đổi mới, nhất là khâu vận động nguồn lực và đổi mới phương thức hỗ trợ cho các đối tượng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần bảo đảm các tiêu chí để các xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đô thị Yên Phong đạt chuẩn đô thị loại IV.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ có nhiều sự đổi mới, nhất là trong phản biện xã hội. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thi đua trong lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Các tổ chức thành viên tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền hàng trăm tỉ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Vận động nhân dân huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới với trên 1.200m đất, hơn 50 nghìn ngày công lao động và trên 30 tỷ đồng để xây dựng các trục đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội của địa phương.

Hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, nội dung phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” và chương trình an sinh xã hội. Hằng năm, tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà cho 100% các hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Toàn huyện đã hỗ trợ xây mới 381 nhà, sửa chữa 134 nhà cho người có công với số tiền 15,450 tỷ đồng. Đến năm 2020, huyện Yên Phong đã có 13/13 xã và huyện Yên Phong được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

MTTQ các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên. Tập trung hướng các hoạt động về cơ sở. Chú trọng xây dựng mô hình điểm hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện và cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Kịp thời nắm bắt, phản ảnh các nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Với những nỗ lực phấn đấu liên tục và đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhiệm kỳ qua MTTQ huyện Yên Phong được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tặng cờ đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2022 và 102 tập thể, cá nhân trong hệ thống MTTQ huyện được Trung ương, UBND, Ủy ban MTTQ các cấp tặng Bằng khen, giấy khen. 38 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo MTTQ huyện Yên Phong, để có được những kết quả, thành tích tích cực nêu trên, là có sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh. Sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể.

Đồng thời, có sự chủ động, đổi mới của Ban Thường trực và sự tích cực của các tổ chức thành viên. Sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở. Hoạt động của MTTQ huyện ngày càng thiết thực hiệu quả, gắn với bảo đảm quyền và lợi ích trực tiếp của nhân dân, được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội.

Bên cạnh đó là sự phối hợp tham gia của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với các phong trào, các hoạt động do MTTQ phát động. Tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở và khu dân cư.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Phong lần thứ XXI với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” diễn ra trong 2 ngày 25-26/4/2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện tại tỉnh Bắc Ninh.

Tuấn Minh - Đức Sơn