Giám sát - Phản biện

IDP cấp trái phép hơn 56.000 chứng chỉ IELTS

Nguyễn Hoài 08/05/2024 19:24

Theo kết luận thanh tra của Bộ GDĐT, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi, cấp hơn 56.000 chứng chỉ IELTS khi chưa được cấp phép.

Ngày 8/5, Thanh tra Bộ GDĐT công bố kết luận thanh tra về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam có trụ sở tại quận 3, TPHCM. Công ty có 14 cơ sở ở TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, và Hà Nội; đã xây dựng hệ thống mạng lưới và tổ chức liên kết thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam.

Theo kết luận thanh tra, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, công ty đã liên kết tổ chức thi IELTS Test Report Form cho 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ.

Trong khi đó, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, công ty chưa được phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Tuy nhiên, công ty này đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 46.643 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/11/2022, công ty chưa được phép tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 9.587 chứng chỉ.

Thanh tra Bộ GDĐT nêu rõ, trách nhiệm thuộc Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Kết luận thanh tra cũng cho biết, ngày 15/6/2023, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) đã có công văn gửi các Sở GDĐT trong cả nước về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trong công văn nêu rõ: "Thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10/9/2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định".

Thanh tra Bộ GDĐT kiến nghị, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện đúng các quy định cho phép.

Thanh tra Bộ cũng kiến nghị công ty này rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nguyễn Hoài