Mặt trận

Bắc Giang: Ông Lê Xuân Thắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn

Văn Chức 20/05/2024 16:40

Ngày 20/5, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2024-2029.

z5458375853143_5ee3b9ed632e042b57b628631170cbea.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2024-2029 của Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029 là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết sáng tạo; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, hoàn thành các tiêu chí xây dựng thị trấn Chũ trở thành thị xã Chũ và thành lập huyện Lục Ngạn mới trong năm 2025 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

z5458375853138_625a23df6af5554273fe17edd3d48a52.jpg
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đề ra 6 chương trình hành động; 7 mục tiêu cụ thể. Nổi bật như, hàng năm 100% các khu dân cư tổ chức được Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình về phát triển kinh tế, sáng, xanh, sạch đẹp, an ninh, trật tự, an toàn...; phấn đấu hết năm 2025 có 90% cụm dân cư trên địa bàn huyện có hệ thống chiếu sáng. 100% hộ nghèo trong huyện được MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết. 100% cán bộ công tác Mặt trận hoàn thành chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động...

z5458375853139_9e8d2ca43edb21c547346b4781009451.jpg
Ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tính xuất sắc nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện ủy Lục Ngạn ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp trong huyện. Mong muốn nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương.

Trước hết tập trung phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo năm 2024. Đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, hoàn thành các tiêu chí xây dựng thị trấn Chũ trở thành thị xã Chũ và thành lập huyện Lục Ngạn mới trong năm 2025 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp huyện Lục Ngạn với tinh thần “Tận tuỵ để dân mến. Trách nhiệm để dân thương. Kỷ cương để dân trọng. Năng động để dân được nhờ”.

Đại hội hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa 28, nhiệm kỳ 2024-2029; 20 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương cử ông Lê Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa 27, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa 28.

Văn Chức