Kinh tế

Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2024-2027

Phương Vy 28/05/2024 19:17

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nươc (KTNN) nhiệm kỳ 2024-2027 vừa được Đoàn Thanh niên KTNN ban hành.

445-202405281531331.jpg
Các Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên KTNN phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027. Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, để tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên KTNN yêu cầu các Chi đoàn cần quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Chỉ thị số 228-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN; đồng thời phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2024-2027.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định “Quy chế cán bộ Đoàn”, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý. Đồng thời, quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, gắn với quy hoạch, đào tạo cán bộ và được thanh niên tín nhiệm.

Ngoài ra, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi đoàn phải đảm bảo: đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, có sự kế thừa; khẳng định tinh thần xung kích, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; tổ chức Đại hội phải đảm bảo thiết thực, trang trọng, tiết kiệm, đúng tiến độ và an toàn.

Đối với công tác tuyên truyền, Đoàn Thanh niên KTNN cho biết, Đại hội Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2024-2027 diễn ra cùng với Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên. Do vậy, Đoàn Thanh niên KTNN yêu cầu các Chi đoàn trực thuộc cần coi trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, trong đó tập trung vào một số nội dung.

Trước hết, cần tổ chức tuyên tuyên về việc tổ chức các hoạt động thi đua trước, trong và sau Đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động phong trào cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội các chi đoàn.

Song song với đó là tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của cơ quan, đơn vị… Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử của đất nước, dân tộc nhằm mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong tổ chức đoàn các cấp.

Đặc biệt, cần tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành và phát triển của KTNN nói chung, Đoàn Thanh niên KTNN nói riêng; các tấm gương đoàn viên ưu tú xuất sắc, tiêu biểu qua các thời kỳ.

Về hình thức, hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Về nội dung Đại hội, Đại hội các chi đoàn trực thuộc cần thực hiện 2 nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Về thời gian tổ chức Đại hội, Đoàn Thanh niên KTNN yêu cầu các Chi đoàn bố trí thời gian tổ chức Đại hội không quá 1 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 đến trước ngày 5/8.

Phương Vy