Giao thông

Bắc Kạn: Thành lập được 23 mô hình Cổng trường An toàn giao thông

Toán Nguyễn 19/03/2024 14:53

Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm mục đích tuyên truyền về luật giao thông đối với học sinh, trong đó có mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai 23 mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” tại các trường học. Các hoạt động tuyên truyền ATGT được tổ chức tập trung hoặc lồng ghép trong nhà trường, thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt của từng lớp dưới nhiều hình thức đa dạng như: “Sân khấu hóa”, tuyên truyền miệng, băng zôn, pano, áp phích, phát tờ rơi, trình chiếu video hình ảnh về văn hóa giao thông…

Hàng ngày các thành viên tổ tự quản sẽ thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở, ghi nhận các trường hợp vi phạm Luật Giao thông trong các khung giờ cao điểm là đầu giờ học và cuối mỗi buổi học tại khu vực cổng trường.

2(1).jpg
Nhằm mục đích tuyên truyền an toàn giao thông, toàn tỉnh Bắc Kạn đã thành lập được 23 mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Ảnh: Quý Đôn.

Cán bộ của cơ quan chức năng đóng vai trò hướng dẫn sẽ thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn để thu hút học sinh tham, gia góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; trật tự an toàn giao thông trong nhà trường và nâng cao ý thức ngoài cộng đồng.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cũng được đổi mới, nội dung gần gũi cần thiết và phù hợp với từng lứa tuổi; linh hoạt, khéo léo đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục với các tình huống thực tế giúp học sinh cập nhật kiến thức về an toàn giao thông. Khuyến khích học sinh tham gia sáng tạo nội dung và đề xuất gải pháp đảm bảo an toàn giao thông để ứng dụng trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Kạn: Thành lập được 23 mô hình Cổng trường An toàn giao thông