Chính trị

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan

Tuấn Minh - Đức Sơn 25/04/2024 20:32

Ngày 25/4, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung chuyên đề và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

ngay25.4.2024kyhop14hdndtin.jpg
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã xem xét và thông qua 4 nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/NQ - HĐND của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới; Nghị quyết phê duyệt kinh phí tặng quà một lần cho gia đình chính sách, cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc có mặt đã biểu quyết chấp thuận cho ông Đinh Ngọc Khoa thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Duy Thành; bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan