Bảo hiểm xã hội Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số

Lan Hương 11/10/2022 15:00

Nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao của ngành BHXH về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chuyển đổi số, BHXH Sơn La đã phát động phong trào triển khai Kế hoạch hành động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Theo đó sẽ có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp, nội dung về chuyển đổi số gắn với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các văn bản: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)…

Hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của Ngành, tích hợp, cung cấp 20 DVC thuộc 14 TTHC của BHXH Việt Nam trên Cổng DVC Quốc gia, 07 DVC trên ứng dụng VssID. Như vậy, tất cả các thủ tục hành chính của Ngành đều được thực hiện trên không gian số. Điều này giảm tải tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động thay vì phải đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH. Việc thực hiện trên không gian số giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, dễ dàng kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La Thiều Quang Ngãi, mục đích nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động của ngành BHXH về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chuyển đổi số nhằm triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số; truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; nâng cao ý thức, đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của ngành BHXH Việt Nam, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Do đó sẽ có các chuỗi hoạt động như tổ chức viết các tin, bài về nội dung liên quan đến chuyển đổi số, đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các tin, bài viết đã được đăng trên các phương tiện truyền thông của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh lên các trang mạng xã hội của cá nhân như: Facebook và Zalo; Báo cáo bằng văn bản nội dung, kết quả triển khai thực hiện (công tác phổ biến, tuyên truyền; công tác đăng tải tin bài, bài viết; số lượt chia sẻ các sản phẩm truyền thông…)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo hiểm xã hội Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số