Bình Thuận: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3

T.N 21/09/2023 16:31

Từ ngày 18-20/9/2023 , tại Bình Thuận, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận phối hợp với Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 47 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3.

Đó là Trưởng, Phó Trưởng phòng các sở, ban, ngành của tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã; Chủ tịch Mặt trận xã; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã.

Các nội dung được phổ biến tại lớp bồi dưỡng bao gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua lớp tập huấn, bồi dưỡng giúp cho học viên - là các đồng chí trực tiếp công tác tại vùng đồng bào dân tộc nâng cao nhận thức một số vấn đề cơ bản về kiến thức dân tộc thiểu số và công tác dân tộc; góp phần nâng cao hiểu biết về chính sách dân tộc và bổ sung kiến thức, năng lực công tác cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số; từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đây là nội dung thuộc tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO