Mặt trận

Cà Mau: Ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023

Duy Trường 29/08/2023 16:13

Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-BDT về việc thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) về “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023”.

Lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc tại cơ sở và Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, khóm vùng đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau.
Lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc tại cơ sở và Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, khóm vùng đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau.

Theo đó, công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023 được tổ chức 3 lớp cho các đối tượng gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc huyện ủy, thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT, THCS vùng đồng bào DTTS... Các lớp bồi dưỡng dự kiến tổ chức trong quý III, IV/2023.

Chương trình bồi dưỡng bao gồm các chuyên đề: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng DTTS vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi.

Thông qua các lớp tập huấn, sẽ trang bị và nâng cao, cập nhật kiến thức, văn hóa DTTS, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO