Cần có Nghị quyết mới về xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới

Vũ Mạnh 09/02/2023 16:08

Sáng ngày 9/2, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới”.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Ttrưởng ban Chỉ đạo trung ương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam dự và chủ trì Hôi thảo.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, với gần 20 tham luận, các nhà khoa học và cán bộ công đoàn bằng trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú đã thể hiện quan điểm của mình trên nhiều khía cạnh nội dung sâu sắc, cụ thể như: hệ thống hóa quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong liên minh với giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức dưới dự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, bàn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực trạng liên minh công nhân - nông dân - trí thức ở nước ta hiện nay và đề xuất kiến nghị, giải pháp, những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện chính sách cho công nhân lao động, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thời cơ và thách thức với giai cấp công nhân trong tình hình mới…

Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho Hội thảo ý nghĩa này. Với 20 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã mang lại nhiều cách tiếp cận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn với khối lượng thông tin lớn, phong phú, đa dạng. Đây là cơ sở để Ban tổ chức Hội thảo giúp ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 23-NQ/TW tập hợp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương.

Nhấn mạnh tinh thần chung việc tổng kết Nghị quyết 23-NQ/TW sẽ ban hành một Nghị quyết mới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, bối cảnh hiện nay đã khác so với thời điểm ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được kết quả quan trọng; kinh tế phát triển, xã hội ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước đã được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh hiện nay cũng xuất hiện những yếu tố mới đó là cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia và xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh khó lường đã vượt qua tất cả những dự báo. Cùng với đó, các thế lực thù địch tăng cường chống phá làm giảm uy tín, lòng tin của nhân dân vào chế độ của chúng ta; đô thị hóa đặt ra một số vấn đề phức tạp mới, nảy sinh những bất bình đẳng trong thu nhập, sử dụng tài nguyên quốc gia. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ 4 là một tiến bộ mới của nhân loại nhưng đối với đất nước ta vừa là cơ hội vừa là thách thức nếu không chủ động tích cực đón nhận và thích ứng có thể chúng ta sẽ tiếp tục tụt hậu…

Để giai cấp công nhân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, giai cấp công nhân phải nổi trội về tư duy, nhận thức và trình độ khoa học, về ý thức tổ chức kỷ luật vững mạnh, về tổ chức và hệ thống; giai cấp công nhân phải là những người làm ra của cải vật chất cho xã hội, có việc làm ổn định, có thu nhập đủ sống, có nhà ở và các phúc lợi xã hội tối thiểu. Cùng với đó giai cấp công nhân phải có khả năng hỗ trợ nông dân trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ đội ngũ trí thức về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Hội thảo.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở, muốn đạt được mục tiêu đó phải tổ chức tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người lao động trong hệ thống vững mạnh để làm nòng cốt lãnh đạo, từ đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần có Nghị quyết mới về xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO