Chư Păh từng bước xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Minh Sơn 03/10/2023 15:30

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Huyện đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 4/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt đời sống và từng bước xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” cho hơn 200 hộ dân ở 2 xã: Ia Phí và Đak Tơ Ver.

Tại buổi tuyên truyền, người dân 2 xã được lãnh đạo huyện, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh, Ban Dân vận Huyện ủy lồng ghép các câu hỏi vấn đáp tại buổi tuyên truyền, qua đó người dân hiểu rõ về những vấn đề còn bất cập, tồn tại ở địa phương như: “ma Lai, thuốc thư”, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, ô nhiễm môi trường; thanh niên dân tộc thiểu số còn vi phạm về Luật Giao thông đường bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Ngoài ra, người dân còn được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 06-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt đời sống và từng bước xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Chư Păh”…

Buổi tuyên truyền được tổ chức nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo để huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt đời sống và xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vận dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, tự lực vươn lên thoát nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chư Păh từng bước xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO