Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước

M.Loan 13/08/2021 14:44

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới làm việc tại Kiểm toán Nhà nước.

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Tái chính Hồ Đức Phớc…

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, trong năm 2021 có 190 cuộc kiểm toán, dự kiến tổ chức thành 213 đoàn kiểm toán, đã kết thúc 91 đoàn kiểm toán. 8 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 50.878 tỷ đồng (tăng thu ngân sách Nhà nước 6.659 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 5.798 tỷ đồng và kiến nghị khác 38.421 tỷ đồng); kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, các cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành và cán bộ Kiểm toán Nhà nước, phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua 28 năm hình thành và phát triển, Kiểm toán Nhà nước đã xác lập được vị trí, vai trò ngày càng lớn, được xác lập trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Kiểm toán nhà nước. Kiểm toán nhà nước đã thực hiện được vai trò là công cụ để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; làm lành mạnh tài chính công cũng như sử dụng tài sản công, tài chính công ngày càng hiệu quả. Chất lượng hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng lên, là cơ sở rất quan trọng phục vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với “nghệ tinh, tâm sáng”, kiểm toán viên vẫn xử lý được sai phạm, để cái tốt phát triển. “Tinh thần kiểm toán là xây dựng để phát triển, đấu tranh chống tiêu cực đồng thời biểu dương, nhân rộng những cái tốt”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng Đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời sớm xây dựng kế hoạch để triển khai chiến lược Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, khắc phục tình trạng phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm.

“Chiến lược phải đặt trong bối cảnh tổng thể là thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết có liên quan, nhất là Nghị quyết số 161/2020/QH14 và các nghị quyết 5 năm vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ nhất”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước rà soát, đánh giá tình hình triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước mới được Quốc hội thông qua, nhất là những nội dung liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện cung cấp kết quả kiểm toán tới cả các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Kiểm toán Nhà nước cần quan tâm tới việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, công chức, kiểm toán viên theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; tăng cường đào tạo đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ chuyên môn; bảo đảm tính độc lập trên thực tế của Kiểm toán Nhà nước và hoạt động Kiểm toán Nhà nước; chú trọng phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kiểm toán.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán phù hợp với tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh trong thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công khai kết quả kiểm toán bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 trên cơ sở tổng kết kết quả thực tiễn thời gian qua, đi sâu vào vấn đề trọng tâm, đặc biệt là bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chương trình công tác của Quốc hội, trong đó có giám sát, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Đặc biệt Kiểm toán Nhà nước cần bám sát các nhiệm vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, giúp Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành, nhất là tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để sau đại dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; bám sát các chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trọng tâm của năm 2022 là bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm chống lãng phí. Trong kiểm toán cần chú ý ba chính sách vĩ mô hết sức quan trọng là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách thương mại. Đây là ba trụ cột trong các chính sách vĩ mô.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ổn định kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất, do đó trong định hướng công tác phải phục vụ cho nhiệm vụ này; định hướng trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, chính sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO