Kinh tế

Chuyển hồ sơ loạt doanh nghiệp xăng dầu sang Bộ Công an

Quang Lộc 05/01/2024 19:48

Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty Cổ phần Hóa dầu Phước Khánh.

Tại báo cáo KLTT số 15 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan, UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện các biện pháp xử lý về cơ chế, chính sách; về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; xử lý kinh tế.

Trong đó, TTCP phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật với một số nội dung sau:

Một là, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức;

xang-dau.jpeg
TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty Cổ phần Hóa dầu Phước Khánh. (Ảnh minh họa: Lâm Nhã)

Hai là, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil;

Ba là, hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Việc góp vốn thành lập Công ty Cổ Hóa dầu Phước Khánh có sai phạm

Đồng thời, TTCP đã chuyển thông tin, tài liệu sang Cơ quan điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với một số nội dung được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu.

Cụ thể là hành vi vi phạm pháp luật trong việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Hóa dầu Phước Khánh (Cty Hóa dầu Phước Khánh) phát hiện thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp như: UBND tỉnh Đồng Tháp đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đầu tư xây dựng kho ngoại quan khi chưa trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch kho ngoại quan.

kho-xang-1.jpeg
Kho xăng dầu Phước Khánh của Công ty TNHH TM Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Việc xác định giá trị tài sản (bồn chứa xăng dầu T10, T11, T12) để góp vốn thành lập Công ty Hóa dầu Phước Khánh chưa theo tiêu chuẩn thẩm định giá, có nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước; việc góp vốn bằng tiền mặt sai quy định; Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được hoàn lại vốn bằng tiền mặt với số tiền 18.900 triệu đồng. Đây là khoản tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản góp vốn và giá trị cổ phần, có khả năng tài sản Nhà nước được bán ra chưa được thẩm định lại…

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp mua xăng dầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc, hạch toán nhập kho, xuất kho không rõ ràng, thiếu hồ sơ hạch toán nhập, xuất, tồn kho.

TTCP cũng chuyển KLTT đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nêu tại KLTT.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển hồ sơ loạt doanh nghiệp xăng dầu sang Bộ Công an