Có 2 số CMND có ảnh hưởng gì khi làm các thủ tục không?

Để bảo đảm nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp thì bố của ông cần đến cơ quan Công an có thẩm quyền để làm thủ tục cấp CMND hoặc cấp mới thẻ Căn cước công 08/05/2018 15:57

Bố của ông Vũ Văn La được cấp chứng minh nhân dân (CMND) tại tỉnh Hà Nam. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Lâm Đồng sinh sống, bố của ông được cấp CMND mới. Ông La hỏi, bố ông có 2 số CMND thì có ảnh hưởng gì khi làm các thủ tục hành chính không? Nếu có, bố ông cần làm gì?

Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về CMND đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 thì mỗi công dân chỉ được cấp 1 CMND và 1 số CMND riêng.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP thì CMND có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Theo đó, 2 CMND của bố ông La được cấp từ năm 1994 và trước đó đều đã quá thời hạn 15 năm nên không còn giá trị sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có 2 số CMND có ảnh hưởng gì khi làm các thủ tục không?