Có bắt buộc phải điều chỉnh số thẻ Căn cước công dân trên sổ đỏ không?

PV (theo VGP) 30/01/2018 09:00

Ông Nguyễn Hải đã đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số sang Căn cước công dân, nhưng trên sổ đỏ của ông hiện đang ghi số CMND cũ. Ông Hải hỏi, trước khi bán nhà ông có bắt buộc phải điều chỉnh lại theo số thẻ Căn cước công dân trên sổ đỏ không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời:

Theo Điểm g, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 14, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định xác nhận vào giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất, như sau:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy CMND, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy CMND, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Trả lời vấn đề ông Nguyễn Hải hỏi, căn cứ quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 14, Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, thì việc xác nhận thay đổi số Giấy CMND, số thẻ Căn cước công dân trên Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Không bắt buộc nếu không có nhu cầu.

Việc xác nhận thay đổi thông tin về số Giấy CMND, số thẻ Căn cước công dân, trên Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Do vậy, đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã đổi CMND cũ (9 số) sang Căn cước công dân hoặc CMND (12 số) nếu có giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho…) thì không nhất thiết phải thực hiện trước thủ tục xác nhận thay đổi số Giấy CMND, số thẻ Căn cước công dân trên Giấy chứng nhận đã cấp, mà được thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có bắt buộc phải điều chỉnh số thẻ Căn cước công dân trên sổ đỏ không?