Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc bị xử phạt 350 triệu đồng

Đức Sơn - Tuấn Minh 04/10/2023 14:06

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Theo đó, thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (trụ sở tại đường Trần Nguyên Hãn, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang) đã vi phạm các hành vi sau:

Hành vi thứ nhất: “Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày kể từ khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở”. Công ty thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần, nhưng không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Hành vi thứ hai: “Không tuân thủ một trong các nội dung của giấy phép hoạt động điện lực”. Theo giấy phép hoạt động trong lĩnh vực “phát điện” Công ty có trách nhiệm tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện tách biệt với hoạt động kinh doanh khác; có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hằng năm đối với hoạt động phát điện. Tuy nhiên, Công ty không tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện tách biệt với hoạt động kinh doanh khác; không thực hiện kiểm toán tài chính hằng năm đối với hoạt động phát điện của nhà máy.

Hành vi thứ ba: “Hoạt động điện lực mà không có giấy phép hoạt động điện lực”. Công ty được Cục điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực “Phát điện”. Công ty không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ điện; tuy nhiên, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc lại tổ chức bán điện cho các Doanh nghiệp khác.

Hành vi thứ tư: “Không lập và gửi hồ sơ đăng ký tham gia Thị trường điện theo Quy định về thị trường điện lực cạnh tranh”. Theo quy định Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, có trách nhiệm tham gia thị trường điện chậm nhất sau 30 ngày tính từ ngày vận hành thương mại của nhà máy điện. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy Công ty không lập hồ sơ và gửi hồ sơ đăng ký tham gia Thị trường điện theo Quy định về thị trường điện lực cạnh tranh.

Với các hành vi trên, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt tổng cộng 350 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc bị xử phạt 350 triệu đồng