Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung ký kết giao ước thi đua

Tấn Thành - Chí Đại 19/04/2023 14:45

Sáng 19/4, tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung năm 2023. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về phía Cụm thi đua (CTĐ) có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh gồm: Quảng Ngãi (Cụm trưởng), Kon Tum (Cụm phó), Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và các ban, ngành trong tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, đối với nội dung giao ước thi đua của Cụm cơ bản đã bám sát vào 5 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận trong năm 2023. Tuy nhiên, ông Dũng đề nghị các lãnh đạo Mặt trận trong Cụm thi đua tiếp tục thảo luận, đề ra những nội dung thi đua sao cho thực chất và có nội dung hành động cụ thể.

Ông Võ Thanh An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

“Cần bàn giải pháp, hiến kế và lựa chọn nội dung thi đua sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị trong Cụm, đảm bảo công tác thi đua thực sự hiệu quả, thực chất góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch trọng tâm công tác của các đơn vị trong Cụm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX mà chúng ta chuẩn bị tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ”, ông Nguyễn Hữu Dũng nói.

Ông Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 tỉnh trong Cụm thi đua cần quan tâm, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền thông qua các sản phẩm truyền thông hiện đại, tăng tính hấp dẫn, tính sinh động của tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; Chủ động thực hiện việc tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ "Vì người nghèo", nguồn cứu trợ bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua.

Ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, cần phải chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó, cần chủ động chuẩn bị nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, coi trọng chất lượng, chú trọng đến điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, lựa chọn nhân sự thật sự tiêu biểu, có khả năng cống hiến và nhất là tham gia tích cực các hoạt động chung của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tổ chức tư vấn của MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

“Năm 2023 là năm triển khai Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); là năm kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” vào dịp 11/6/2023 (11/6/1948 - 11/6/2023); là năm triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và cũng là năm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, ngoài những phong trào thi đua toàn quốc, mỗi tỉnh cần lựa chọn đợt thi đua ngắn hạn để giải quyết những việc khó, việc mới, việc trọng tâm của địa phương”, ông Nguyễn Hữu Dũng nói.

Ông Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Thanh An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của từng tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát chương trình hành động, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy; đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị bằng các giải pháp linh hoạt, cụ thể, nỗ lực ở mức độ cao nhất, phù hợp với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Chính phủ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu tham dự cùng ký kết giao ước thi đua.

“Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cũng được các tỉnh trong Cụm chú trọng, ưu tiên thực hiện nhằm chia sẻ, giải quyết một phần khó khăn của nhân dân; đề ra các giải pháp thiết thực góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp”, ông Võ Thanh An nhấn mạnh.

Theo ông Võ Thanh An, Quảng Ngãi trong năm 2022 kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tổng thu ngân sách đạt 34.405 tỷ đồng, vượt 79,6% dự toán Trung ương giao và vượt 41,6% dự toán HĐND tỉnh giao, riêng Quý I/2023, tổng thu ngân sách ước đạt 7.094 tỷ đồng. GRDP ước đạt 57.723 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 128.679,9 tỷ đồng; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 18.265 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 2,6%...

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng ký kết giao ước thi đua CTĐ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung ký kết giao ước thi đua