Cụm thi đua các tổ chức xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Vũ Mạnh 21/01/2021 13:54

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2021.

Cụm thi đua các tổ chức xã hội gồm 9 hội thành viên: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội người cao tuổi Việt Nam; Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh; Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam; Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.
Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tổ chức xã hội thống nhất ký giao ước thi đua năm 2021. Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam và tình hình thực tế, 9 tổ chức hội trong Cụm thống nhất ký kết 5 nội dung thi đua.

Đại diện lãnh đạo các Hội ký giao ước thi đua năm 2021

Theo đó các tổ chức hội trong cụm thi đua nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên thực hiện chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực vận động hội viên nâng cao cảnh giác, phòng chống diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa, tự suy thoái; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chủ động tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Trong năm 2021, Cụm thi đua cũng phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của hội viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hội, hăng hái tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, cơ sở như “xoá đói giảm nghèo”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “đời sống văn hoá”; Thi đua phát huy vai trò thành viên của Mặt trận đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vận động hội viên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, chung tay khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra; Thi đua mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc tế và hoạt động đối ngoại có tính chất đặc thù của từng hội. Phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia quản lý thông tin mạng, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép; buôn bán hàng cấm và gian lận thương mại.

Cụm thi đua các tổ chức xã hội ký kết thi đua năm 2021

Đặc biệt, nội dung trọng tâm Cụm thi đua các tổ chức xã hội hướng tới là thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia vận động làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp; vận động tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trao tặng "Kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn" cho đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các hội trong Cụm thi đua.

Nhân dịp này, Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh đã trao tặng “Kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn” cho đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các hội trong Cụm thi đua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cụm thi đua các tổ chức xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021.