Mặt trận

Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Bám sát thực tiễn, triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ

Duy Hưng 05/12/2023 15:34

Ngày 5/12, tại tỉnh Thái Bình, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ 9 tỉnh trong Cụm thi đua, gồm Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh.

img_6832.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tổng hợp của Cụm thi đua cho biết, trong năm 2023, Uỷ ban MTTQ các tỉnh trong Cụm đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ cấp uỷ cùng cấp, thực tiễn của địa phương, xây dựng, triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân được Uỷ ban MTTQ các tỉnh trong Cụm chú trọng, có nhiều điểm đổi mới, trong đó đã phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội (Fanpage, các nhóm Zalo...), trang thông tin điện tử, Bản tin Công tác Mặt trận và các phương tiện truyền thông. Triển khai tổ chức tốt hoạt động tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (giai đoạn 2003 - 2023).

img_6844.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết, sáng tạo”… tiếp tục được MTTQ các cấp các tỉnh trong Cụm duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

img_6806.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động vì người nghèo, vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được MTTQ các tỉnh trong Cụm triển khai hiệu quả. Trong đó, trong năm MTTQ các cấp trong Cụm đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 2.986 căn nhà Đại đoàn kết, tổng số tiền hỗ trợ trên 168 tỷ đồng (trong đó, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ xây mới 564 nhà, sửa chữa 330 nhà; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ xây mới 313 nhà, sửa chữa 214 nhà; tỉnh Ninh Bình hỗ trợ xây mới 209 nhà, sửa chữa 68 nhà; tỉnh Thái Bình hỗ trợ xây mới 274 nhà, sửa chữa 45 nhà; Vĩnh Phúc xây mới, sửa chữa 236 nhà…).

Tất cả các tỉnh đều tích cực triển khai Đề án vận động hỗ trợ xây nhà cho đồng bào nghèo tỉnh Điện Biên. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh triển khai tổ chức vận động kinh phí hỗ trợ làm 200 nhà, trị giá 10 tỷ đồng; tỉnh Hải Dương vận động được trên 5,4 tỷ đồng; Vĩnh Phúc vận động được hơn 670 triệu đồng và đề nghị tỉnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây hơn 100 nhà; tỉnh Bắc Ninh đến nay đã vận động được kinh phí trên 6,5 tỷ đồng.

img_6817.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tham luận tại hội nghị.

Đối với công tác giám sát, MTTQ các tỉnh trong Cụm đều tích cực triển khai, tập trung vào những vấn đề nóng, được Nhân dân quan tâm, như MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc thành lập 328 đoàn giám sát; nghiên cứu, xem xét 633 văn bản thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong đó, MTTQ tỉnh Nam Định tổ chức giám sát hoạt động thu chi từ nguồn đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, giám sát việc thực hiện chính sách trong giải phóng mặt bằng; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cửa tri. MTTQ tỉnh Hà Nam chủ trì tổ chức giám sát được 160 cuộc, tham gia phối hợp giám sát với các cơ quan có liên quan trên 236 cuộc…

Cùng với giám sát, hoạt động phản biện xã hội được MTTQ các tỉnh trong Cụm thực hiện đồng bộ, các nội dung phản biện đều liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

img_6822.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tham luận tại hội nghị

Hoạt động đối ngoại Nhân dân được MTTQ các tỉnh trong Cụm duy trì thường xuyên. Trong đó, trong năm MTTQ tỉnh Quảng Ninh chủ trì tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Tại hội nghị, đại biểu Ủy ban MTTQ 9 tỉnh đã phát biểu, tham luận làm rõ, nêu bật những kết quả công tác Mặt trận ở địa phương trong năm; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để các tỉnh cùng trao đổi, tham khảo; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn hoạt động, kiến nghị biện pháp tháo gỡ.

Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét thi đua, đề cử Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2024.

z4945041917524_acc533524235707c6564c089ae5ddaa7.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chứng kiến, chuyển giao vai trò Cụm trưởng cụm thi đua MTTQ các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng từ tỉnh Thái Bình sang tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà các tỉnh trong Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong năm 2023. Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần thực hiện cơ bản thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tỉnh trong cụm tích cực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, khắc phục khó khăn, thách thức, sáng suốt lựa chọn người có tâm huyết, trí tuệ, đủ tâm, đủ tầm, đủ uy tín và nỗ lực hết mình với công tác Mặt trận để tham gia vào Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp; Chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện chính trị, công tác tuyên truyền, … để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đúng quy định.

Ngay sau đó kịp thời triển khai, quán triệt, tập huấn, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm cần chú trọng hơn nữa đến công tác nắm bắt tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; đồng thời phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, ứng dụng đa dạng các phương thức truyền thông; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam.

“Cần quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công tác giám sát, phản biện xã hội. Đây được xác định là trọng tâm, mũi nhọn của công tác Mặt trận trong giai đoạn sắp tới; cũng là mong muốn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Mặt trận”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nói.

img_6784.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Quý-hộ nghèo ở xóm 3, thôn Nguyệt Lãng, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trao quà của UBTƯ MTTQ Việt Nam tới gia đình bà.

Trước đó, nhân dịp về dự, chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2023, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tới dự Lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Quý-hộ nghèo ở xóm 3, thôn Nguyệt Lãng, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trao quà của UBTƯ MTTQ Việt Nam tới gia đình bà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Bám sát thực tiễn, triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO