Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bồi dưỡng chính sách dân tộc ở vùng đồng bào Khmer

T.N 19/09/2023 18:40

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh luôn đẩy mạnh chương trình công tác tuyên truyền đến người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các vị trụ trì và Ban quản lý các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nhằm mục đích cụ thể hóa nội dung số 2 về "Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số" thuộc Dự án 1, Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về chính sách, từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền cho gần 3.500 Người có uy tín, các vị trụ trì và Ban quản trị của 143 chùa Khmer; cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Nghị quyết của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025; “Công tác triển khai thực hiện chính sách giáo dục vùng dân tộc thiểu số”; “Chương trình MTQG 1719 và kết quả đạt được”.

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh thông tin, năm 2023, thực hiện Chương trình MTQG 1719, Trà Vinh được phân bổ trên 451 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương là trên 407 tỷ 203 triệu đồng đồng (vốn kế hoạch giao là 301 tỷ 876 triệu đồng; vốn năm 2022 chuyển sang là trên 105 tỷ 324 triệu đồng); vốn sự nghiệp là gần 233 tỷ đồng. Tỉnh ước đạt giải ngân đến 31/12/2023, là 312 tỷ 054 triệu đồng, đạt 71,66%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bồi dưỡng chính sách dân tộc ở vùng đồng bào Khmer

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO