Đền Quốc tổ Lạc Long Quân được xếp hạng di tích

Huy Văn 19/10/2020 07:03

Đền Quốc tổ Lạc Long Quân tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên được xây dựng từ thế kỷ 18. Niên đại này được khắc trong văn bia lưu tại di tích.

Tương truyền, vào năm 1740, khi chúa Trịnh Doanh cầm quân đi dẹp loạn qua khu vực Phố Hiến đã được Đức Lạc Long Quân thờ tại miếu Xích Đằng âm phù giúp đánh thắng giặc. Nhớ ơn công đức của ngài, khi thắng trận trở về, chúa Trịnh đã tâu lên vua Lê xin trùng tu, xây dựng lại ngôi đền thờ khang trang, to đẹp hơn.

Trải qua thời gian, đền bị đổ nát. Nhân dân địa phương đã chuyển hiện vật, đồ thờ về đình Cả cùng thôn để lưu giữ. Đền thờ Lạc Long Quân hiện nay được phục dựng trên nền móng của ngôi đền cũ, với khuôn viên đất rộng hơn 2.500m2 gồm các hạng mục công trình: Tam quan, Tả vu, đền thờ chính và hệ thống sân vườn.

Đền Quốc tổ Lạc Long Quân vừa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ngày 17/10, nhân dịp đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích đã diễn ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đền Quốc tổ Lạc Long Quân được xếp hạng di tích