Mặt trận

Đổi mới mạnh mẽ nếp nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận

Văn Chức 07/06/2024 19:02

Ngày 7/6, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

z5516209536589_ff7f5426dbebc2821c1547ccba9c7ba0.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng đề ra 6 chương trình hành động; 18 chỉ tiêu cụ thể. Nổi bật như: Hằng năm 100% các khu dân cư tổ chức được Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 khu dân cư điển hình về đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; 100% hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán; 100% cán bộ công tác Mặt trận hoàn thành chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; 100% MTTQ các xã, thị trấn hoạt động khá trở lên; 90% Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động khá trở lên.

z5516219394388_4f85f91d2643fb8faceece6530a08c07.jpg
Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế khoá XX. Đồng thời mong muốn nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương. Trước hết tập trung phấn đấu xóa 244/244 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo năm 2024.

Bên cạnh đó, các cấp Mặt trận cần đổi mới mạnh mẽ nếp nghĩ, cách làm; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với phương châm: Làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò của ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, cộng tác viên, chuyên gia trên các lĩnh vực, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho công tác Mặt trận.

z5516222503490_48783ee154aec874326c9e18e4919e28.jpg
Ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tính xuất sắc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử ra 48 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Triệu Văn Phượng được hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới mạnh mẽ nếp nghĩ, cách làm trong công tác Mặt trận