Đồng tình tăng số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách lên 40%

H.Vũ 07/03/2020 06:05

Ngày 6/3, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Câu lạc bộ Cựu Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Kết luận Hội nghị, tán thành với đa số ý kiến của các đại biểu về việc tăng số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, ĐBQH là trung tâm của Quốc hội, ĐBQH quyết định chất lượng của Quốc hội. Do vậy, bên cạnh việc đảm bảo cơ cấu, chất lượng ĐBQH thì việc tăng số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách lên 40% theo đề xuất là có cơ sở thực hiện, trong đó nghiên cứu dành tỷ lệ nhất định cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đủ điều kiện về sức khỏe, kinh nghiệm, năng lực công tác, trí tuệ, uy tín có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn tham gia làm ĐBQH hoạt động chuyên trách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng tình tăng số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách lên 40%