Mặt trận

Gắn kết người dân xây dựng nông thôn mới

Trung Quân 22/12/2023 08:21

Phát huy vai trò của mình, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn khu dân cư.

duoi(1).jpg
Người dân xã Văn Phú (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) xây dựng, mở rộng hành lang đường liên thôn. Ảnh: Thu Hiền.

Tại huyện Yên Bình, 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân đóng góp trên 22.000 ngày công lao động, tham gia thực hiện bê tông hoá được 66,4km đường giao thông nông thôn, tu sửa, dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn, trồng mới đường hoa, làm 12,3km tuyến đường điện “thắp sáng đường quê”. Ngoài ra trong năm 2022, nhân dân trong huyện đã đóng góp xây mới 5 nhà văn hóa, xây mới 6 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 3 nhà văn hóa, góp ngày công vệ sinh môi trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình Bàn Văn Thêm cho biết, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên ở các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, MTTQ huyện cũng chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên và các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt “Ngày cuối tuần cùng dân” và Cuộc vận động “5 không 3 sạch”, “6 không 6 sạch”, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp về xây dựng NTM trong toàn huyện.

Theo ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp và với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Năm 2023, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã vận động nhân dân hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, tham gia phát dọn, sửa chữa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hàng rào xanh nhà văn hóa, xây dựng mới 80 tuyến đường điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 52km, nâng cấp các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, chăm sóc và trồng mới 68 tuyến đường hoa với chiều dài 43km, trồng hàng nghìn cây xanh, đóng góp vật liệu và ngày công đổ bê tông 208km đường giao thông nông thôn.

Cùng với đó, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn, tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với 7 xã NTM, 9 xã NTM nâng cao và 4 xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 99 xã đã được công nhận NTM và các xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2023. Trong đó, MTTQ tỉnh Yên Bái chủ trì thực hiện tiêu chí môi trường tại 20 xã được công nhận NTM và 2 xã đăng ký về đích NTM.

Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 103/150 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 28 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gắn kết người dân xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO