Gia Lai: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Lê Đại 20/12/2020 09:22

Ngày 18/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 – 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, việc huy động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và phù hợp với sức dân.

Nội dung Cuộc vận động thiết thực, phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được người dân đồng tình, ủng hộ, tạo sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, xã hội, làm cho diện mạo của các địa phương ngày càng khởi sắc.

Cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, với vai trò chủ trì, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp tuyên truyền, vận động, phát huy cao độ tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân trong triển khai các tiêu chí của Cuộc vận động.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016 – 2020, doanh nghiệp và người dân đã tham gia ủng hộ trên 328 tỷ đồng; hiến 132.963m2 đất xây dựng các công trình; đóng góp 47.338 ngày công lao động làm nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm….

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 40 tỷ đồng, làm mới 718 căn nhà, sửa chữa 246 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền trên 27 tỷ đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho hàng trăm hộ nghèo, giúp khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp học sinh con hộ nghèo vượt khó học giỏi, chăm lo tết cho người nghèo hàng năm...với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn Gia Lai; đã huy động được trên 145 tỷ đồng để xây dựng làng nông thôn mới.

Cuối năm 2020 toàn tỉnh Gia Lai có 70/182 xã và 41 thôn, làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; 25/38 phường, thị trấn đạt danh hiệu “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; thành phố Pleiku được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Từ đó đã góp phần quan trọng vào việc giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ 19,71% (năm 2015) giảm còn 4,5% (cuối năm 2020); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Hệ thống kết cấu hạ tầng cũng được đầu tư ngày càng hoàn thiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 - 2020.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân, Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO