Giám đốc Sở VHTT-DL Hà Tĩnh ‘đội sổ’ phiếu tín nhiệm thấp

Hạnh Nguyên 12/12/2018 11:30

Sáng 12/12, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh được HĐND tỉnh bầu. Trong đó, ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VHTT-DL Hà Tĩnh nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất.

Giám đốc Sở VHTT-DL Hà Tĩnh ‘đội sổ’ phiếu tín nhiệm thấp

Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VHTT-DL Hà Tĩnh (ảnh: dbndhatinh).

Trước đó, trong phiên làm việc chiều 11/12 của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bầu cử, miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và lấy phiếu tín nhiệm đối 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện bằng hình thức phiếu kín. Các đại biểu căn cứ vào mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp để bỏ phiếu cho người được lấy phiếu.

Trên cơ sở kết quả phiếu bầu, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu.

Trong đó, hai người có phiếu tín nhiệm cao nhất (50 phiếu/tổng số 53 đại biểu), không có phiếu tín nhiệm thấp là ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh có 49 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm thấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Đặng Quốc Vinh (3 phiếu).

“Đội sổ” phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong tổng số 28 vị được lấy phiếu tín nhiệm là ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VHTT-DL với 9 phiếu thấp. Ông Thập cũng là người có ít phiếu tín nhiệm cao nhất - 14 phiếu và chỉ có 30 phiếu tín nhiệm.

Tiếp đến là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Trung Dũng (5 phiếu tín nhiệm thấp, 30 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm).

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Sao cũng nằm trong “top ba” nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất với 4 phiếu tín nhiệm thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc Sở VHTT-DL Hà Tĩnh ‘đội sổ’ phiếu tín nhiệm thấp