Hà Nội: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên

H.Vũ 29/12/2021 08:12

Ngày 28/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau khi Chương trình số 01-CTr/TU được ban hành, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 103 tổ chức đảng và 245 đảng viên.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 8 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 57 tổ chức đảng và 136 đảng viên; phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 83 đảng viên (chiếm 61,02% số đảng viên vi phạm).

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 1.132 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 467 tổ chức Đảng trong công tác thi hành kỷ luật. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 1.058 đảng viên.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 11 đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên