Hà Tĩnh: MTTQ Hương Sơn không ngừng nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

TIÊN ANH 16/09/2023 08:27

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện Hương Sơn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từ năm 2017 đến năm 2022 Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, xã, thị trấn triển khai thực hiện được 151 cuộc giám sát. Cụ thể, Ủy ban MTTQ và các tổ chức trị - xã hội cấp huyện tổ chức giám sát được 15 cuộc với 5 nội dung; Cấp xã, thị trấn tổ chức giám sát được 146 cuộc với 6 nội dung; Ban thanh tra nhân dân giám sát được 157 cuộc và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 177 cuộc. Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức 337 cuộc đối thoại với Nhân dân theo Quyết định số 657 - QĐ/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Về công tác giám sát, nội dung giám sát là việc thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chủ yếu căn cứ vào các lĩnh vực còn có nhiều ý kiến đã được cử tri phản ánh, kiến nghị gồm: Giám sát việc triển khai thực hiện Quy trình bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ; giám sát tiếp công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giám sát làm nhà ở cho hộ nghèo; giám sát về quản lý, thu chi “Quỹ vì người nghèo”; Giám sát các khoản đóng góp của Nhân dân trong các cơ sở giáo dục và đào tạo tại các trường học trên địa bàn huyện...

Ngoài ra, MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện tham gia giám sát 47 cuộc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, Quốc phòng, An ninh và thực hiện chính sách, pháp luật; Phối hợp với Viện kiểm sát giám sát 12 cuộc về việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm.

Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giám sát việc huy động đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác bầu Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.

Trong 5 năm, Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng của các xã, thị trấn hoạt động tương đối có hiệu quả, cụ thể tập trung vào giám sát các nội dung như: Giám sát các công trình làm đường giao thông nông thôn tại một số thôn, tổ dân phố; giám sát việc xây dựng trường học, trạm xá, nhà văn hóa thôn; giám sát việc xây dựng nhà ở cho đối tượng được thụ hưởng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”…

Hoạt động của MTTQ huyện Hương Sơn trong thời gian qua.
Hoạt động của MTTQ huyện Hương Sơn trong thời gian qua.

Trong công tác phản biện xã hội, bằng nhiều hình thức, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phản biện, góp ý kiến các dự thảo Nghị quyết, Chương trình, Đề án của huyện ủy, HĐND, UBND huyện để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phản biện xã hội đối với 89 dự thảo Nghị quyết của cấp ủy Đảng, HĐND huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn phản biện xã hội đối với 377 dự thảo Nghị quyết của cấp ủy Đảng, HĐND cấp xã.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, Thường trực HĐND đã đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phản biện xã hội đối với 89 dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện theo đúng các văn bản hướng dẫn của của cấp trên.

Thông qua các ý kiến phản biện xã hội của MTTQ và của các tổ chức chính trị - xã hội đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao, đã và đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp cấp ủy đảng, HĐND, UBND khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của huyện.

Thực hiện Quyết định 218/QĐ-TW, Ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, hằng năm Ủy ban MTTQ các cấp triển khai nghiêm túc việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để cho đảng viên và Nhân dân tham gia góp ý trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, văn hóa - xã hội; Quốc phòng - An ninh; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tổ chức các hội nghị góp ý vào các dự thảo văn kiện, luật, trong đó có những dự án luật quan trọng.

“Trong thời gian qua, thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã nắm bắt được những vấn đề xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm, từ đó kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện; những vấn đề, nội dung cụ thể mà Mặt trận giám sát, phản biện xã hội đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm tiếp thu kịp thời, có chuyển biến khá rõ nét; hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Góp phần củng cố niềm tin, kỳ vọng của nhân dân và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội”, ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch UBMTTQ huyện Hương Sơn nhấn mạnh.

Về những giải pháp trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch MTTQ huyện Hương Sơn cho biết, MTTQ sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy tính năng động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể phù hợp với tôn chỉ, mục đích và tính chất chính trị - xã hội của mỗi tổ chức trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường sự phối hợp, kết hợp giữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của HĐND các cấp với hoạt động của các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: MTTQ Hương Sơn không ngừng nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO