Hà Tĩnh: Sức mạnh nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở Can Lộc

Hạnh Nguyên 06/09/2019 09:40

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thấm sâu trong tư tưởng của mỗi người dân huyện Can Lộc và biến thành hành động. Mọi tầng lớp nhân dân Can Lộc anh hùng đã hợp sức lại cùng hiến đất, hiến cây, đóng góp sức người, sức của, tạo nên khối đoàn kết vững chãi để thực hiện bằng được mục tiêu huyện Can Lộc “cán đích” nông thôn mới (NTM) trước 2020.

Hà Tĩnh: Sức mạnh nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở Can Lộc

Huyện Can Lộc đã huy động được tổng lực sức mạnh từ người dân trong xây dựng NTM.

Từ những nỗ lực ấy, giờ đây mục tiêu của cấp ủy, chính quyền và người dân Can Lộc đang dần biến thành hiện thực.

Là cái nôi của phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh, Can Lộc được biết đến là miền quê có bề dày truyền thống văn hóa, hiếu học và đoàn kết. Người dân nơi đây cần cù chịu khó, thông minh, có khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh, có trách nhiệm trong giữ gìn các giá trị văn hóa. Bởi vậy, ngay từ khi triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân Can Lộc hưởng ứng hết sức tích cực, các phong trào thi đua thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM ngày càng có sức lan tỏa, huy động được sự đóng góp của toàn xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương. Thông qua các hoạt động huy động sức dân, đỡ đầu, tài trợ...đã khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM.

Theo thống kê của Văn phòng điều phối NTM huyện Can Lộc, sau gần 9 năm (2010-2019) xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động gần 16.200 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn 7.300 tỷ đồng (chiếm hơn 45%). Hiện nay, số xã được công nhận đạt chuẩn NTM 18/21 xã, đạt 85,7% (dự kiến đến 30/9/2019 có 21/21 xã đạt chuẩn, đạt 100%).

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Can Lộc là hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư mạnh mẽ, tạo ra sự đột phá trong bộ mặt đô thị, nông thôn và tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Nhận thức được điều này nên ngoài các chính sách của tỉnh, huyện Can Lộc còn chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ linh hoạt, phù hợp điều kiện cụ thể để huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, kênh mương, nhà văn hóa,... Kết quả năm 2011 huyện nhà được Thủ tướng Chính phủ tăng cơ thi đua về phong trào làm giao thông nông thôn. Huyện còn có chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực phù hợp nên đã huy động được sự tham gia của người dân và toàn xã hội.

Trong 9 năm qua, toàn huyện đã làm mới và nâng cấp hơn 850 km đường giao thông nông thôn. Vận động 11.403 hộ hiến đất với tổng 649.927m2 đất được hiến, tháo dỡ 89.521m tường rào. Xây dựng, nâng cấp 121 công trình trường học các cấp; xây mới 16 trụ sở, 19 hội trường, 194 nhà văn hóa thôn...

Đặc biệt, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là bước đột phá trong xây dựng NTM của Hà Tĩnh, là yếu tố quan trọng làm thay đổi chiều sâu bộ mặt nông thôn, nâng cao ý thức, vay trò trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Vì vậy, thời gian qua huyện Can Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả tiêu chí này.

Đến nay, toàn huyện có 185/185 thôn của 21 xã đã xây dựng phương án triển khai khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó đã có 21 thôn đạt chuẩn 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Một số thôn đạt kết quả tốt, tạo được điểm nhấn để tham quan học tập kinh nghiệm như: Thôn Sơn Bình (Thượng Lộc); Hồng Lĩnh (Vượng Lộc), Đô Hành (Mỹ Lộc),... bên cạnh đó đến nay có 804 vườn hộ đã và đang xây dựng mô hình vườn mẫu, trong đó có 290 vườn đã được công nhận đạt chuẩn, các vườn mẫu đạt chuẩn thật sự đã trở thành điểm sáng trong việc phát triển kinh tế vườn, tạo cảnh quan môi trường, là điển hình để học tập và nhân rộng, là hạt nhân trong việc thực hiện xây dựng NTM theo chiều sâu.

Đánh giá về kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhận định: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” có sức lan tỏa nhanh, ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả cao. Huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, trong đó người dân đã thực sự phát huy vai trò chủ thể của mình. Tất cả đã góp phần hoàn thành vượt kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh giao và Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Để đạt được những kết quả khả quan này, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã biết khơi dậy sự đoàn kết, huy động tốt nguồn lực trong nhân dân, lấy tinh thần thi đua giữa các địa phương làm phương châm chủ đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tất cả các phần việc đều công khai, dân chủ, trao quyền tự chủ tối đa cho người dân để người dân thực sự là chủ thể chính trong quá trình thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Sức mạnh nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở Can Lộc