Hồi ký Quang Dũng lần đầu ra mắt bạn đọc sau 70 năm

Đoàn Xá 04/09/2019 07:00

Được nhiều thế hệ độc giả biết đến với những bài thơ nổi tiếng như “Tây Tiến”, “Đôi mắt người Sơn Tây”… nhưng đến nay, tập hồi ký của nhà thơ Quang Dũng mới chính thức ra mắt bạn đọc. Tập di cảo mang tên “Đoàn Binh Tây Tiến” do NXB Kim Đồng ấn hành.

Hồi ký Quang Dũng lần đầu ra mắt bạn đọc sau 70 năm

Cuốn hồi ký quý giá của nhà thơ Quang Dũng.

Đại diện NXB Kim Đồng cho biết, cuốn hồi ký do nhà thơ Quang Dũng ghi lại chi tiết thời gian ông tham gia binh đoàn Tây Tiến. Đây là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đi làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, lập những chiến công hiển hách góp phần vào việc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược khỏi ba nước Đông Dương. Cuốn hồi ký cũng có giá trị rất lớn vì cho chúng ta biết thêm nhiều điều cụ thể về hoạt động của binh đoàn khi ấy, cũng như về các chiến sĩ Việt – Lào. Đây là những người cầm súng và cả những người cầm kèn trong Đoàn Võ trang Tuyên truyền cùng tham gia vào sứ mạng giải phóng đất nước mình và nước bạn khỏi ách thực dân xâm lược… Ngoài ra, tập hồi ký cũng cho chúng ta biết về việc thành lập Đoàn Võ trang Tuyên truyền ngay từ những ngày đầu, với hạt nhân là một số chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô. Nhiệm vụ Đoàn được giao, những việc Đoàn đã làm trong suốt những năm tháng gian lao mà hào hùng ấy. Đó là “làm nhiệm vụ đi tới những bản, những chòm, những mường của khu vực quân ta hoạt động để tuyên truyền chính sách Đoàn kết của Chính phủ, tuyên truyền ý chí kháng chiến của dân tộc, tuyên truyền cái tinh thần của quân đội Việt Nam.”.

Đến nay, sau gần 70 năm, tập hồi ký của nhà thơ - chiến sĩ Quang Dũng về binh đoàn Tây Tiến năm xưa giờ đã trở thành những tư liệu văn nghệ và lịch sử đóng góp vào di sản văn nghệ kháng chiến nước nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồi ký Quang Dũng lần đầu ra mắt bạn đọc sau 70 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO