Xã hội

Hướng dẫn triển khai các bước chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ở Hà Nội

Thái Nhung 08/01/2024 16:11

TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội (ASXH) thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Theo đó, việc triển khai chi trả ASXH không dùng tiền mặt gồm 5 bước như sau:

Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp cùng UBND các cấp rà soát, phân loại danh sách các trường hợp đang hưởng chính sách ASXH gồm: Bảo trợ xã hội; Người có công; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; trường hợp khác để chuyển cho Công an cấp xã đối sánh, làm sạch và cập nhật thông tin đối tượng ASXH vào phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (hoàn thành trước ngày 09/01/2024).

Bước 2: Công an cấp xã hoặc Cảnh sát khu vực (CSKV) căn cứ danh sách các trường hợp ASXH trên địa bàn mình để tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo Tổ Đề án 06 cấp xã (trong đó, lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt và cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đến nhà theo địa chỉ cơ quan Công an cung cấp các trường hợp ASXH để khảo sát, xác minh thông tin và vận động tuyên truyền về việc thực hiện chi trả qua tài khoản cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH (Hoàn thành ngày 10/01/2024)…

Bước 3: Tổ công tác cấp xã đến nhà theo địa chỉ người dân được hưởng chính sách ASXH và sử dụng bộ câu hỏi khảo sát để phân loại các nhóm trường hợp chính sách ASXH mong muốn được chi trả trợ cấp qua hình thức tài khoản hay không dùng tài khoản, thực hiện đăng ký và mở tài khoản ngân hàng:

Đối với người dân được hưởng chính sách ASXH đã có tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản thì xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản.

Đối với người dân được hưởng chính sách ASXH có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản: vận động đăng ký chi trả trợ cấp qua tài khoản.

Đối với người dân được hưởng chính sách ASXH chưa có tài khoản: vận động tuyên truyền việc mở tài khoản và sẽ nhận chi trả qua tài khoản.

Công an cấp xã, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, Tổ công tác Đề án 06 các thôn, tổ dân phố, Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện đăng ký và mở tài khoản ngân hàng cho người dân nếu có nhu cầu.

Trường hợp người dân muốn ủy quyền cho người khác nhận thay qua hình thức tài khoản hoặc không qua tài khoản thì có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

Đối với người dân được hưởng chính sách ASXH thuộc trường hợp bất khả kháng không đăng ký được tài khoản chi trả an sinh (người già yếu; không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền) thì thực hiện chi trả bằng hình thức thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích và đến tận nhà để chi trả tận tay cho người dân được hưởng chính sách.

Hoàn thành bước 3 trước ngày 15/01/2024.

Bước 4: Tổ công tác cấp xã (lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt và cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phân loại, lập danh sách các loại trường hợp (đầy đủ thông tin theo biểu mẫu kèm theo). Hoàn thành trong ngày 15/01/2024.

Bước 5: Công an cấp xã/CSKV cập nhật, đồng bộ số tài khoản và tên Ngân hàng vào phần mềm ASXH; đồng thời chuyển danh sách các trường hợp ASXH đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để chi trả theo quy trình hiện hành. Hoàn thành trong ngày 16/1/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng dẫn triển khai các bước chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ở Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO