Chính trị

Kỳ họp thứ 7 trình Quốc hội 20 dự án, dự thảo

Việt Thắng 15/04/2024 17:20

Chiều 15/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2024, báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, trên cơ sở các nguyên tắc đã nêu trên, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2024 đối với 11 dự án, dự thảo.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), đề nghị điều chỉnh đối với 4 dự án, dự thảo, gồm: Đề nghị lùi thời hạn trình 1 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật) từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Bên cạnh đó, bổ sung vào Chương trình 3 dự án, dự thảo, gồm 2 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp: Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; và 1 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), đề nghị bổ sung đối với 8 dự án, gồm: Bổ sung vào Chương trình thông qua đối với dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp đối với dự án Dự án Luật Điện lực (sửa đổi). Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến đối với 6 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Trên cơ sở đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án, dự thảo như đã báo cáo, Chương trình năm 2024 sẽ có 29 dự án, dự thảo do Chính phủ trình, tăng 9 dự án so với Chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), trình Quốc hội 20 dự án, dự thảo, gồm: phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 7 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; trình Quốc hội thông qua theo quy trình 1 kỳ họp đối với 3 dự án, dự thảo; trình Quốc hội cho ý kiến đối với 10 dự án luật.

Trong khi đó, tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), trình Quốc hội 19 dự án, gồm: phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7; trình Quốc hội thông qua theo quy trình 1 kỳ họp đối với 1 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến đối với 8 dự án luật. Bổ sung vào Chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với 1 dự án: Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ họp thứ 7 trình Quốc hội 20 dự án, dự thảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO