Loạt cổ phiếu đối mặt nguy cơ huỷ niêm yết bắt buộc

Văn Thanh 07/02/2023 17:32

HoSE đã thông báo về khả năng hủy niêm yết đối với một số cổ phiếu của doanh nghiệp có kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong thời gian gần đây.

HoSE cảnh báo nhiều cổ phiếu đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết. Ảnh minh họa
HoSE cảnh báo nhiều cổ phiếu đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết. Ảnh minh họa.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã thông báo lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu của một số doanh nghiệp, bao gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (MCK: UDC); Công ty CP Năng Lượng và Bất động sản MCG (MCK: MCG); Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An (MCK: HOT) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (MCK: HVN).

HoSE lưu ý các công ty trên về khả năng các cổ phiếu trên bị hủy niêm yết nếu Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Trước đó, ngày 20/4/2022, HoSE đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-SGDITCM về việc chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát đối với cổ phiếu UDC do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 ở mức âm 9,99 tỷ đồng và năm 2021 âm 23,430 tỷ đồng. Cổ phiếu UDC thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-PIĐTV ngày 31/3/2022 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của UDC cho thấy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cả năm tiếp tục âm 39,503 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 31/12/2022 là âm 72,235 tỷ đồng.

Tương tự như vậy, cổ phiếu MCG của Công ty CP Năng Lượng và Bất động sản MCG thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định 420/QĐ-SGDHCM ngày 22/6/2022 của HoSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2020 là âm 9,33 tỷ đồng và trong năm 2021 ở mức 36,78 tỷ đồng. Trong năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ vẫn tiếp tục ở mức âm (-84,48 tỷ đồng)

Ngày 20/6/2022, HoSE ban hành Quyết định số 400/QĐ-SGDHCM về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HOT do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 âm 25,07 tỷ đồng, năm 2021 âm 21,098 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu HVN, mã này bị HoSE ban hành Quyết định số 359/QĐ-SGDHCM ngày 1/6/2022 giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN do vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất (năm 2020, 2021) là số âm.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 của HVN, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm là -10.452,6 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là -34.199,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu -10.199,2 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022, HOT đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm là -19,021 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) đến ngày 31/12/2022 là -64,448 tỷ đồng..

Điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: “1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường họp sau đây:... e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá so vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Loạt cổ phiếu đối mặt nguy cơ huỷ niêm yết bắt buộc