Mặt trận

Lục Nam, Bắc Giang: Tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Văn Chức 23/05/2024 18:12

Ngày 23/5, Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029.

h.jpg
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo đó, Đại hội MTTQ huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra 5 chương trình hành động, đó là: Tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần, sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

t.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn mở rộng và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, tập hợp, đoàn kết người Lục Nam ở ngoài huyện hướng về xây dựng quê hương. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

k.jpg
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam khóa mới ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của MTTQ các cấp huyện Lục Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động phù hợp, khơi dậy niềm tự hào, tự trọng của mỗi người dân khi tham gia.

Trước hết tập trung xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp. Phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chức sắc tôn giáo... đóng góp tích cực, tâm huyết cho công tác Mặt trận.

l.jpg
Lãnh đạo huyện Lục Nam tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đại hội hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2024-2029; 24 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương cử bà Giáp Thị Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XX.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác Mặt trận đã được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 17 cá nhân.

Theo Mặt trận
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lục Nam, Bắc Giang: Tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo