Mặt trận

Mặt trận tỉnh Phú Yên Phản biện xã hội về trình tự đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xuân Hiếu 26/11/2023 18:53

Ngày 26/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định thời gian, trình tự thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên và các cơ quan có liên quan (gọi tắt là dự thảo quyết định).

pppp.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Ông Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên chủ trì hội nghị, với sự tham gia của các đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự thảo, các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện các nội dung về sự cần thiết phải ban hành quyết định, xem xét tính đúng đắn, khả thi, phù hợp của dự thảo đối với tình hình thực tiễn hiện nay của tỉnh Phú Yên, nội dung quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả (tại Điều 4) và quy định về thời gian giải quyết hồ sơ đối với một số trường hợp cụ thể (tại Điều 5), nhằm góp phần thực hiện tốt công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên Hồ Hồng Nam nhấn mạnh, đơn vị chủ trì soạn thảo là Sở TN-MT tỉnh Phú Yên cần tiếp thu và có sự điều chỉnh hợp lý để dự thảo quyết định sau khi ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo Phóng viên thực hiện
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Phú Yên Phản biện xã hội về trình tự đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất