Mặt trận TP Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ người nghèo

quốc định 24/10/2023 18:50

Ngày 24/10, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận bảng tượng trưng đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 và kinh phí ủng hộ Quỹ ‘Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” từ các cơ quan TP HCM.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phạm Minh Tuấn đại diện nhận bảng tượng trưng đóng góp ủng hộ.

Cụ thể là các cơ quan: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND Thành phố trao tặng với tổng kinh phí gần 87 triệu đồng.

Đây là nguồn đóng góp ủng hộ bổ sung vào các nguồn Quỹ để thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, chăm lo cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, chăm lo cho người nghèo để góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố, giai đoạn 2016 - 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận TP Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ người nghèo