Mê Linh: Chỉ đạo thực hiện đúng, hiệu quả trong đấu giá quyền sử dụng đất

PV 12/07/2022 17:00

Đấu giá quyền sử dụng đất được đánh giá là có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo kênh huy động nguồn vốn đầu tư để đáp ứng yêu cầu thúc đẩy, phát triển tại huyện Mê Linh. Nguồn thu từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những nguồn thu cho ngân sách để phục vụ chi đầu tư phát triển, nổi bật là triển khai các mục tiêu đầu tư trong lĩnh vực giao thông, giáo dục, văn hóa - thể thao, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, việc đấu giá quyền sử dụng đất còn được xác định nhằm góp phần quan trọng trong giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân, phát triển khu dân cư theo hướng hiện đại, văn minh, phù hợp với quy hoạch cảnh quan đô thị; xây dựng hệ thống hạ tầng các khu đất đấu giá đồng bộ về kỹ thuật, đáp ứng các quy định, quy chuẩn, góp phần hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành phố việc thực hiện Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mê Linh luôn được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phải đảm bảo nguyên tắc: Được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá theo quy định Luật Đấu giá tài sản; Nhà nước Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; Người trúng Đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực hiện Kế hoạch năm 2022, huyện Mê Linh đã tập trung GPMB để tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất tại 14 dự án (chủ yếu là dự án chuyển tiếp từ năm 2017) với diện tích 21,3 ha, được quy hoạch thành 746 ô đất đấu giá, mục tiêu thu ngân sách 800 tỷ đồng (trong đó giao chủ đầu tư cho Trung tâm phát triển quỹ đất 13 dự án + Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện 1 dự án). Ước tính đến hết tháng 6/2022, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã tổ chức đấu giá với số tiền trúng đấu giá là 273 tỷ đồng, đạt 97,5% chỉ tiêu cả năm 2022 được HĐND thành phố giao và đạt 34,1% kế hoạch HĐND huyện giao (thu trúng từ 2021 chuyển sang là 87 tỷ đồng và 185 tỷ đồng đã đấu trúng trong 6 tháng đầu năm tại 3 dự án Thanh Lâm, Quang Minh, Văn khê). Tại Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về kết quả Đấu giá quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2022 thì huyện Mê Linh đứng thứ 4 về tổng số tiền thu vào ngân sách từ Đấu giá quyền sử dụng đất và gần đạt kế hoạch cả năm 2022 so với mức 25% trung bình toàn thành phố.

Ngoài việc tập trung thực hiện kế hoạch năm 2022, để chủ động quỹ đất đấu giá năm 2023, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã dành nhiều nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng tại 7 dự án mới trên địa bàn các xã Tiến Thắng, Hoàng Kim, Tiến Thịnh, Tráng Việt, Chu Phan và Tam Đồng với tổng diện tích 16,6 ha, tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng. Ước tính, khi hoàn thành sẽ thu nộp ngân sách hơn 600 tỷ đồng.

UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ từng dự án, phân công rõ người, rõ việc. Hằng tuần, tập thể lãnh đạo UBND huyện họp nghe Trung tâm quỹ đất và các ngành báo cáo tiến độ và công tác phối hợp các dự án đấu giá. Từ đó, siết chặt các bước quy trình trong quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá bằng cách thành lập Tổ đánh giá lựa chọn tổ chức đấu giá, rút ngắn thời gian nộp tiền sau khi trúng đấu giá (rút ngắn 1/3 thời gian); báo cáo Thường trực Huyện ủy định kỳ về tiến độ thực hiện và đề xuất chỉ đạo giải quyết kịp thời một số khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, UBND huyện sát sao, bám sát sở, ngành cùng báo cáo UBND thành phố quyết định các công việc theo thẩm quyền về quy hoạch, thu hồi và giao đất, xác định giá khởi điểm…

UBND thành phố đã phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện từ tháng 3/2022 đến nay, như: Chủ động thực hiện trong cưỡng chế thu hồi đất, ủy quyền xác định giá khởi điểm nên đến nay cơ bản các thủ tục, quy trình để thực hiện dự án cho đến khi Đấu giá quyền sử dụng đất đều thuộc thẩm quyền cấp huyện. Từ đó, tạo sự chủ động trong quá trình triển khai, rút ngắn thời gian thực hiện. Công tác bố trí vốn cho các dự án đấu giá luôn được huyện ưu tiên. Bên cạnh đó, các thủ tục, hồ sơ có liên quan để triển khai dự án cũng được các cấp, các ngành quan tâm, giúp đỡ hoàn thành theo quy định. UBND huyện đang thực hiện các bước quy trình để ban hành quyết định Quy chế phân công, phối hợp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Mê Linh.

Bên cạnh đó, một số khó khăn do phụ thuộc vào sự biến động của thị trường bất động sản, khi giá đấu trúng quá cao thu ngân sách sẽ hiệu quả nhưng dễ tạo thị trường ảo, gây khó khăn trong tuyên truyền GPMB và đất không đến được đối tượng có nhu cầu mua để ở xây dựng nhà ở, làm giảm ý nghĩa tạo quỹ đất ở mới, đất giãn dân cho nhân dân có nhu cầu sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đấu giá. Hơn nữa, giá trúng cao dễ bị bỏ cọc do đầu cơ mà pháp luật chưa có quy định cấm người bỏ cọc tham gia đấu tiếp các dự án khác. Chính sách, quy định bồi thường cũng gặp khó khăn vì từ năm 2009 đến nay, toàn thành phố Hà Nội chưa có sự thay đổi về đơn giá bồi thường về đất nông nghiệp (135.000 đồng/m2). Do đó, đơn giá bồi thường chưa phù hợp với thực tế. Việc thu hồi đất phụ thuộc nhiều vào xã, thị trấn xác nhận nguồn gốc đất. Hồ sơ lưu giữ tại địa phương chưa đầy đủ, mất nhiều thời gian để xác minh, ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

Trong 6 tháng cuối năm 2022 huyện Mê Linh dự kiến sẽ hoàn thành và tổ chức đấu giá 6 dự án có diện tích 3 ha với số tiền trúng đấu giá khoảng 565 tỷ đồng. Để chủ động tạo quỹ đất phục vụ Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 và những năm tiếp theo. UBND huyện đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất đang thực hiện quy trình, quy định về đầu tư tại các dự án thuộc kế hoạch đấu giá giai đoạn 2023 - 2025 với 22 dự án trên địa bàn 13 xã, thị trấn có tổng mức đầu tư khoảng 617 tỷ đồng; quy mô đầu tư 37 ha, diện tích đất đấu giá khoảng 16 ha. Trong đó: Có 12 dự án giải phóng mặt bằng thuận lợi sẽ thu được số tiền trúng đấu giá khoảng 729 tỷ đồng. Có 10 dự án gặp khó khăn khi giải phóng mặt bằng, trong trường hợp hoàn thành GPMB, sẽ thu thêm khoảng 442 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mê Linh: Chỉ đạo thực hiện đúng, hiệu quả trong đấu giá quyền sử dụng đất