Mỗi trí thức là nòng cốt trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Anh Vũ 30/11/2022 08:14

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thế Quảng.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã có nhiều ý kiến tâm huyết đề xuất những giải pháp để MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên làm tốt hơn, hiệu quả hơn công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức, đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nêu ý kiến, ông Đỗ Duy Thường - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật - UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, thời gian qua đội ngũ trí thức đã tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình hành động chung của MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp.

“UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX có 261 vị là cá nhân tiêu biểu, thì có 73 vị nhân sỹ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực. Hay như ở 7 Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam hiện nay có 144 vị là chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và các chức sắc trong các tôn giáo” - ông Thường dẫn chứng và cho rằng bên cạnh việc Mặt trận cần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong Ủy ban, Hội đồng tư vấn các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, thì Mặt trận cần hoàn thiện cơ chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Đặt vấn đề phải hoàn thiện thể chế về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế - UBTƯ MTTQ Việt Nam đề xuất sớm xây dựng và ban hành Chiến lược tổng thể về đội ngũ trí thức Việt Nam, để làm cơ sở có định hướng cho việc hoạch định chính sách, thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức. Đặc biệt, cần xây dựng chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong quản lý, cũng như chính sách khuyến khích đãi ngộ, thu hút tài năng, nhất là tài năng trẻ cống hiến cho đất nước.

Đồng quan điểm, ông Trần Ngọc Đường - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật - UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW cần sớm xây dựng, ban hành chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó xác định rõ nội hàm tri thức theo ngành, lĩnh vực để có các chính sách phù hợp.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức tiếp tục được củng cố vững chắc.

Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, cùng với phát huy hiệu quả, sự tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học trong các Hội đồng tư vấn, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động để mở rộng hơn phạm vi, tính chủ động đưa hoạt động của các Hội đồng tư vấn ngày càng thực chất hơn.

“Cần quan tâm phát huy vai trò của trí thức là người theo tôn giáo, người dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài và đại diện các giai tầng trong MTTQ Việt Nam để mỗi trí thức thực sự làm nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài gợi mở đồng thời đề nghị ban chuyên môn tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để Ban Chỉ đạo có thêm chất liệu, thông tin phục vụ cho việc tổng kết chung của Nghị quyết.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã chủ trì Tọa đàm khoa học “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới”. Tọa đàm là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác người Việt Nam ở nước ngoài của MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỗi trí thức là nòng cốt trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc