Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ

Tiến Đạt 26/10/2023 14:50

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt.

Cùng dự Hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương. Về phía MTTQ Việt Nam có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hơn 5 năm qua, công tác văn thư, lưu trữ đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ. Các cơ quan, tổ chức đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, với việc lần đầu tiên ban hành Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ, đã định hướng dài hạn cho sự phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác văn thư đáp ứng kịp thời, chính xác các yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức và ngày càng nền nếp.

Công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp được chú ý làm tốt. Các Lưu trữ lịch sử và Lưu trữ cơ quan đã tổ chức chỉnh lý được khối lượng lớn tài liệu tồn đọng. Tài liệu lưu trữ được khai thác, sử dụng ngày một tăng. Các phần mềm tin học ứng dụng ngày càng phát huy hiệu quả, công tác bảo vệ bí mật, thông tin tài liệu được các cơ quan, tổ chức chú ý quan tâm, hợp tác quốc tế về công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào chiều sâu, có định hướng, kế hoạch dài hạn, ngày càng chủ động, linh hoạt.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; là điểm đầu và cũng là điểm cuối của quá trình giải quyết công việc, là bộ phận không thể thiếu để bảo đảm hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Trong 6 năm qua, công tác văn thư, lưu trữ đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua những con số rất sinh động. Kết quả đó là sự nỗ lực trực tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, đồng thời cũng là kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đã ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu, bà Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, nhất là các đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức được giao nhiệm vụ văn thư, lưu trữ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quán triệt đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bà Trương Thị Mai đề nghị, Văn phòng Trung ương Đảng sớm triển khai nghiên cứu, cụ thể hóa chủ trương "Hoàn thiện quy định về ban hành văn bản của Đảng bảo đảm khoa học, thực tiễn, hệ thống, chặt chẽ", "Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương" theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Với yêu cầu đặc thù của các cơ quan Đảng, nhất là các cơ quan tham mưu chiến lược, cần chú trọng khắc phục thật tốt những tồn tại, hạn chế trong quản lý và xử lý văn bản, tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, tổ chức sưu tầm tài liệu về lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam với các nước, hoạt động của các lãnh tụ tiền bối của Đảng, đồng thời cần xử lý dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO