Mặt trận

Nghệ An: Giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia cần gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ

An Yên 23/06/2023 12:44

Thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia ở Nghệ An đã bước sang năm thứ 2 của giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân còn gặp nhiều khó khăn. Nghệ An đang nỗ lực gỡ khó để triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ.

Tinrg Nghệ An đang tập trung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.
Tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An hơn 4.931 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; giảm nghèo bền vững. So với nhiều địa phương khác, Nghệ An là tỉnh có số lượng dự án và đối tượng thụ hưởng lớn. Trong năm 2022, Nghệ An được phân bổ hơn 1.295 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia cho 977 dự án; trong đó, có hơn 150 dự án trả nợ và chuyển tiếp, 785 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến dưới 15 tỷ đồng.

Là một trong những địa phương có khối lượng thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia lớn, nhưng tiến độ thực hiện cũng như tỷ lệ vốn giải ngân ở huyện Tương Dương còn thấp. Theo đó, đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi, năm 2022, nguồn ngân sách Trung ương giao cho huyện hơn 142 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ được hơn 98 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, đến hết tháng 2/2023, huyện vẫn chưa giải ngân được do các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Năm 2023, nguồn ngân sách Trung ương giao cho huyện là hơn 151 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng, trong đó có một dự án khởi công mới thuộc cấp huyện phê duyệt; 38 dự án chuyển tiếp; hỗ trợ nhà ở. Đến ngày 31/12/2022, UBND tỉnh đã bố trí gần 70 tỷ đồng, đạt hơn 46% kế hoạch vốn được giao, tuy nhiên đến tháng 2/2023 vẫn chưa giải ngân được đồng vốn nào.

Còn với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2021 đến tháng 3/2023, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho huyện hơn 73 tỷ đồng. Đến ngày 10/3/2023, huyện đã giải ngân 693 triệu đồng. Phần lớn, các dự án, tiểu dự án đang trong quá trình chuẩn bị triển khai, chưa xác định được khối lượng cụ thể, dẫn đến kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ không đạt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.
Vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Ngoài những vướng mắc chung của tỉnh ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn 2 Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS và miền núi và giảm nghèo bền vững còn chậm thì vẫn còn một nguyên nhân nữa đó là thiếu cán bộ triển khai thực hiện nên đã gây ra những khó khăn nhất định.

Tại cuộc làm việc với 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông về thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cũng đã nêu rõ, tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân của địa phương thấp so với kế hoạch. Phần lớn các dự án, tiểu dự án đang trong quá trình chuẩn bị triển khai, chưa xác định được khối lượng cụ thể, một số dự án chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Để đẩy mạnh Chương trình, các địa phương cần kiện toàn lại bộ máy để làm tốt hơn công tác tham mưu, gắn với kích hoạt và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo theo từng địa bàn, từng dự án cụ thể.

Bên cạnh đó, rà soát chi tiết từng dự án, tiểu dự án thành phần để nhận diện khó khăn, vướng mắc ở đâu, để có hướng giải quyết sát đúng. Ngoài việc đốc thúc các dự án đã có hướng dẫn cụ thể thì cần rà soát các dự án sinh kế, giảm nghèo bền vững để nhân rộng các mô hình phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, cần sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quyết định phê duyệt dự án, để giao kế hoạch vốn các năm 2022 và 2023 đối với những dự án còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An: Giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia cần gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO