'Nhập nhằng' từ một hợp đồng mua bán đất tại Dương Tơ, Phú Quốc

Nghĩa Hiệp 26/11/2022 17:07

Được Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc ban hành Quyết định về nguồn gốc đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau một thời gian, công trình trên mảnh đất đã được Toà tuyên lại bị chính quyền xã Dương Tơ phá dỡ với lý do “đất thuộc diện Nhà nước quản lý”.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thu Thủy với báo Đại Đoàn Kết, bà Thủy mua lại mảnh đất của bà Phạm Thị Mười tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mảnh đất đã được công nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phán quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và được bà Mười tiến hành hoàn thành thủ tục giao lại cho bà Nguyễn Thu Thuỷ theo đúng cam kết trong hợp đồng mua bán, nhưng lại bị biến thành đất thuộc Nhà nước quản lý. Vì sao chính quyền xã Dương Tơ đi ngược lại các phán quyết của Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc?

Nguồn gốc đất của ai?

Theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký ngày 29/3/2017 giữa bà Phạm Thị Mười (Bên bán) với bà Nguyễn Thu Thuỷ (Bên mua), tại phòng Công chứng số 2 tỉnh Kiên Giang có địa chỉ số 98 Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, do Công chứng viên Trương Thanh Danh chứng nhận.

Thửa đất theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số BO400255 do UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) cấp ngày 28/2/2014, là tài sản của bà Phạm Thị Mười. Thửa đất có diện tích 10.621,60 m2 (mười nghìn sáu trăm hai mươi mốt phẩy sáu mươi mét vuông). Thửa đất này được chuyển nhượng theo trích đo địa chính số TĐ 201-2017, thửa số 538, tờ bản đồ 10 (đã có sổ). Diện tích đảm bảo chuyển nhượng bao gồm 30 m mặt biển. Trong phần diện tích đất hơn 10.000 m2 kể trên, có 2 phần đất tiếp giáp với thửa đất số 538, tờ bản đồ 10 hiện đang là ao sen và chưa được cấp sổ. Theo thoả thuận giữa hai bên mua, bán, sau khi phần đất ao sen được cấp sổ, bà Mười sẽ nhận nốt số tiền còn lại.

Để hoàn tất thủ tục, bà Phạm Thị Mười đã làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được UBND xã Dương Tơ chấp nhận và đã làm đơn khiếu nại. Ngày 22/2/2019, UBND xã Dương Tơ ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND “Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mười và ông Nguyễn Phạm Minh Vũ, cùng địa chỉ thường trú: Số 156, Bạch Đằng, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”.

Theo nội dung kết luận của Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22/2/2019, UBND xã Dương Tơ do Chủ tịch UBND Ngô Triệu Cầm ký, UBND xã Dương Tơ không thừa nhận nội dung khiếu nại xét duyệt nguồn gốc đất của bà Phạm Thị Mười do hiện nay đang tranh chấp một phần diện tích với bà Phạm Phương Thảo.

Không đồng ý với Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 của UBND xã Dương Tơ, bà Phạm Thị Mười làm đơn khiếu kiện lên Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc và được Toà thụ lý theo Thông báo số 10/2019/TLST-HC ngày 25/6/2019. Trong đơn khiếu kiện, bà Phạm Thị Mười đã gửi kèm đầy đủ hồ sơ bao gồm: CMND, hộ khẩu; Biên nhận hồ sơ; Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22/2/2019; Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; Phiếu xác nhận kết quả do đạc hiện trạng thửa đất; Phiếu đề nghị lập hồ sơ vị trí khu đất…

Đến ngày 26/12/2019, UBND xã Dương Tơ ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND “về việc thu hồi và huỷ bỏ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22/2/2019 của Chủ tịch UBND xã Dương Tơ về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Mười và ông Nguyễn Phạm Minh Vũ” với lý do: “Áp dụng chính sách phạm luật chưa đúng quy định”. Cùng ngày này, UBND xã Dương Tơ gửi công văn số 282/CV-UBND đến Toà án Nhân dân huyện Phú Quốc để thông báo đã huỷ Quyết định 135/QĐ-UBND.

Quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc và Thông báo của UBND xã Dương Tơ
Quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc và Thông báo của UBND xã Dương Tơ.

Tại Công văn số 282/CV-UBND ngày 26/12/2019, UBND xã Dương Tơ gửi Toà án, đã cam kết xét duyệt hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Mười theo hướng đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.

Cũng trong cùng ngày 26/12/2019, Toà án Nhân dân huyện Phú Quốc đã ra Quyết định số 14/2019/QĐST-HC về “Công nhận kết quả đối thoại và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính”. Quyết định số 14/2019/QĐST-HC đã thống nhất bà Phạm Thị Mười và ông Nguyễn Phạm Minh Vũ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo phán quyết của Toà án Nhân nhân huyện Phú Quốc, phần đất do bà Phạm Thị Mười chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thu Thuỷ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng ngày 27/12/2019, UBND xã Dương Tơ ra thông báo đi ngược lại với phán quyết của Toà.

UBND xã đi ngược lại phán quyết Toà án?

Trên mảnh đất đã được Toà án Nhân dân huyện Phú Quốc công nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và được bà Nguyễn Thu Thuỷ mua của bà Phạm Thị Mười từ trước. Bà Nguyễn Thu Thuỷ xây dựng công trình cầu, cùng một số công trình phụ để phục vụ kinh doanh.

Tuy nhiên, chỉ sau đúng một ngày kể từ ngày Toà án ban hành Quyết định số 14/2019/QĐST-HC. UBND xã Dương Tơ lập tức ra thông báo số 130/TB-UBND ngày 27/12/2019 “về việc tháo dỡ, di dời khối lượng đất cát san lấp, vật kiến trúc (công trình xây dựng) thuộc đất Nhà nước quản lý tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ” do ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Dương Tơ ký. Theo thông báo này, UBND xã Dương Tơ đã đo đạc toàn bộ khu đất kể trên, và khẳng định đây là đất thuộc diện Nhà nước quản lý, buộc bà Nguyễn Thu Thuỷ phải tự tháo dỡ công trình xây dựng trước ngày 1/1/2020.

Sau khi Tòa án ra Quyết định đình chỉ vụ án, UBND xã Dương Tơ tiếp tục ra thông báo tháo dỡ.

Ngày 6/1/2022, UBND xã Dương Tơ tiếp tục ra thông báo về việc phá dỡ những công trình xây dựng như thông báo số 130/TB-UBND ngày 27/12/2019. Nhận thấy những điều không đúng, ngày 10/1/2022, bà Nguyễn Thu Thuỷ làm đơn khởi kiện UBND xã Dương Tơ lên Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc. Chính từ lúc này, UBND xã Dương Tơ tiếp tục “bổn cũ soạn lại”.

Tương tự như khi bà Phạm Thị Mười khởi kiện UBND xã Dương Tơ, sau khi Toà án Nhân dân ra Thông báo số 03/2022/TLST-HC ngày 17/3/2022 “về việc thụ lý vụ án” giữa bà Nguyễn Thu Thuỷ, ông Chu Văn Dũng đối với UBND xã Dương Tơ về “Khiếu kiện Quyết định hành chính thuộc trường hợp phá dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi khu vực đất Nhà nước quản lý”.

Thì ngày 21/3/2022, UBND xã Dương Tơ ra thông báo số 37/TB-UBND về việc huỷ thông báo số 01 ngày 6/1/2022 của UBND xã Dương Tơ với lý do: “Trong quá trình kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, biên bản xác minh. Bên phía bộ phận chuyên môn trực thuộc UBND xã Dương Tơ phát hiện hồ sơ còn thiếu sót, chưa đầy đủ thủ tục để ban hành thông báo phá dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc như trên. Nay UBND xã Dương Tơ ban hành thông báo huỷ thông báo số 01/TB-UBND ngày 6/1/2022 của Chủ tịch UBND xã Dương Tơ để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý đúng quy trình thủ tục”.

Ngày 24/3/2022, sau khi Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc ban hành Quyết định số 04/2022/QĐST-HC về việc đình chỉ vụ án của bà Nguyễn Thu Thuỷ đối với UBND xã Dương Tơ. Thì ngày 15/4/2022, UBND xã Dương Tơ tổ chức lực lượng chức năng, tiến hành phá dỡ toàn bộ công trình bao gồm (cầu, bàn ghế, dù che nắng và 5 bộ đèn năng lượng) phục vụ kinh doanh tại mảnh đất kể trên. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 550 triệu đồng.

Theo gia đình bà Nguyễn Thu Thuỷ cho biết: “Khi tiến hành cưỡng chế, không được nhận thông báo trước, thông báo số 59/TB-UBND lại được ban hành ngày 25/4/2022 sau 1 ngày tiến hành phá dỡ, đặc biệt thông báo lại do ông Lê Nguyễn Huê Anh, là cán bộ công chức địa chính xã Dương Tơ ký”.

Tại sao đất đã được công nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Mười. Được bà Mười hoàn thành thủ tục để giao lại cho bà Nguyễn Thu Thuỷ theo đúng cam kết trong hợp đồng lại bị biến thành đất thuộc Nhà nước quản lý. Vì sao chính quyền xã Dương Tơ đi ngược lại các phán quyết của Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc?

Thấy gì từ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng

Theo thoả thuận của Hợp đồng đặt cọc đảm bảo thực hiện chuyển nhượng Quyền sử dụng đất giữa bà Phạm Thị Mười và bà Nguyễn Thu Thuỷ. Sau khi chuyển nhượng Thửa đất số 10, tờ bản đồ 29 với giá 35 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thu Thuỷ sẽ thanh toán 15 tỷ đồng sau khi hợp đồng đặt cọc được công chứng, số tiền còn lại sẽ được bà Thuỷ thanh toán dứt điểm khi ký hợp đồng chuyển nhượng. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Căn cứ nội dung của Hợp đồng đặt cọc, ngày 29/03/2017, hai bên thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phòng công chứng số tỉnh Kiên Giang. Điều 3 hợp đồng này nêu rõ: “Bên A (bà Phạm Thị Mười) có nghĩa vụ giao thửa đất cho Bên B (bà Nguyễn Thu Thuỷ) vào thời điểm hoàn tất thủ tục sang tên. Bên B có nghĩa vụ nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”.

Để hoàn tất thủ tục theo đúng nội dung bà Phạm Thị Mười và bà Nguyễn Thu Thuỷ, giai đoạn tháng 12/2019, bà Phạm Thị Mười đã thực hiện các bước để UBND xã Dương Tơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với mảnh đất trong hợp đồng. Việc xin cấp giấy Chứng nhận QSDĐ đã được Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc và UBND xã Dương Tơ thống nhất theo văn bản số 14/2019/QĐST-HC ngày 26/12/2019. Chỉ trước khi Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc ra thông văn bản số 14/2019/QĐST-HC ngày 26/12/2019, bà Phạm Thị Mười đã gửi đơn lên Toà để yêu cầu “Huỷ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và huỷ một phần hợp đòng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối với mảnh đất đã bán cho bà Nguyễn Thu Thuỷ. Nội dung này đã được Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc thụ lý theo văn bản số 345/2019/TB-TLVA ngày 05/12/2019.

Theo văn bản sô 345/2019/TB-TLVA ngày 05/12/2019 của Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc, bà Phạm Thị Mười đã yêu huỷ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ; huỷ bỏ một phần hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với diện tích 700m2 nằm trong diện tích 2.010m2 thuộc thửa đất số 538, tờ bản đồ 10; Buộc bà Thuỷ thanh toán số tiền 5.711.000.000 đồng và đồng thời giao trả và di dời toàn bộ vật kiến trúc đã xây trên diện tích đất nằm trong giấy chứng nhận QSDĐ do bà Phạm Thị Mười đứng tên ngày 19/10/2017 (tổng diện tích 2.700m2).

Nguyên nhân nào dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng mua bán giữa bà Phạm Thị Mười và bà Nguyễn Thu Thuỷ?

Thông tin phóng viên thu thập được cho thấy, ngày 22/5/2017, bà Phạm Thị Mười đề nghị Ban Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành đo đạc, lập sơ đồ vị trí đất và tiến hành đo đạc. Ngày 02/06/2017, đơn vị đo đã đã tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa của bà Phạm Thị Mười. Theo biên bản mô tả mốc giới bao gồm phần đất ở, đất giáp biển và phần đất của bà Phạm Thị Mười giáp với phần đất của UBND xã Dương Tơ quản lý, ranh giới là móng xây đá. Phần đất bà Nguyễn Thu Thuỷ mua của bà Phạm Thị Mười đã được xác định rõ ràng và được cơ quan chức năng làm rõ. Phần đất này không lấn chiếm với đất của UBND xã Dương Tơ.

Vậy vì lý do gì, khiến bà Phạm Thị Mười đã tiến hành làm thủ tục đo đạc, khiếu kiện lên Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc khi chính quyền UBND xã Dương Tơ không chấp nhận cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Để rồi khi Toá án tuyên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ lại đòi huỷ bỏ hợp đồng đặt cọc và một phần hợp đồng mua bán sau 4 năm ký kết với bà Nguyễn Thu Thuỷ.

Đối với những nội dung yêu cầu của bà Phạm Thị Mười khiếu kiện bà Nguyễn Thu Thuỷ tại Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc, bà Nguyễn Thu Thuỷ đã gửi yêu cầu phản tố và được Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc thụ lý theo văn bản số 345A/2020/TB-TLPT ngày 12/08/2020. Nội dung phản tố bao gồm: “Công nhận Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 2404, quyển số 01TP/CC-SCC ngày 29/03/2017 tại Văn phòng công chứng số 2 tỉnh Kiên Giang giữa bà Nguyễn Thu Thuỷ với bà Phạm Thị Mười; Công nhận QSDĐ cho bà Nguyễn Thu Thuỷ theo đo đạc thực tế theo Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ của Toà án lập ngày 14/01/2019, trong đó con đường đi đã được các bên xác định”.

Ngày 18/11/2022, phóng viên đã trao đổi với ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ tịch HĐND xã Dương Tơ về vụ việc. Ông Huỳnh Văn Nhân cho biết: “Hiện tôi đã thôi giữ vị trí Chủ tịch UBND, tôi sẽ báo cáo lại đồng chí Chủ tịch UBND xã và nhờ anh em địa chính gửi lại vị trí đất thuộc UBND xã quản lý”.

Dù thời gian hai bên gửi lên Toà án Nhân dân thành phố Phú Quốc đã lâu, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử. Đồng thời bà Nguyễn Thu Thuỷ đã gửi đơn lên UBND tỉnh Kiên Giang vào ngày 05/10/2022, UBND tỉnh đã giao Thanh tra thành phố Phú Quốc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Nhập nhằng' từ một hợp đồng mua bán đất tại Dương Tơ, Phú Quốc