Nhiều doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Đức Sơn - Tuấn Minh 17/09/2023 12:27

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc công khai danh sách 51 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số nợ hơn 281 tỷ 197 triệu đồng (tổng số thuế nợ đến hết ngày 31/7/2023). Trong đó, có nhiều doanh nghiệp nợ thuế lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo công khai các doanh nghiệp nợ thuế.

Theo Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc lý do công khai là doanh nghiệp Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo bảng danh sách đã điểm danh hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên nợ hơn 34,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc hơn 25,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long (doanh nghiệp chuyển trụ sở từ Hà Nội về Vĩnh Phúc) hơn 21,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc hơn 17,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bá Hiến 17 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu hơn 11,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc 14,2 tỷ đồng...

Các doanh nghiệp nợ thuế dưới 10 tỷ đồng có thể kể đến như: Chi nhánh Trung Mầu - Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C hơn 9,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Trung Hương hơn 8,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Hải Châu hơn 6,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bảo Quân - Chi nhánh Sông Lô hơn 8,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc (doanh nghiệp đổi tên từ Công ty Cổ phần Bê tông Vĩnh Phúc) hơn 4 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Kim Việt nợ thuế 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Sông Thao 2,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Tuấn Thắng 7,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Khánh Đạt 4,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần tư vấn, kiểm định chất lượng và Xây dựng công trình Vĩnh Phúc 2,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần chế biến Gỗ Bắc Sơn nợ thuế 1,4 tỷ đồng...

Trước đó, ngày 26/7/2023, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc ký ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Bảo Quân - Chi nhánh Sông Lô để thu hồi tiền thuế theo thông báo tiền thuế nợ ngày 13/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Số tiền bị cưỡng chế đối với Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Bảo Quân - Chi nhánh Sông Lô là 7 tỷ 548 triệu đồng.

Tại Quyết định số 2012 ngày 21/8/2023, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc để thu hồi tiền thuế nợ theo thông báo tiền thuế nợ ngày 11/08/2023 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Số tiền bị cưỡng chế 25 tỷ 370 triệu đồng.

Quyết định cưỡng chế đối với Công ty cổ phần Đầu tư Dệt May Vĩnh Phúc.

Ngày 10/7/2023, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc quyết định Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty cổ phần Bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc. Số tiền bị cưỡng chế là 3,4 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc nợ thuế hàng chục tỷ đồng