Giáo dục

Nhiều quy định mới về thực hiện công khai với các cơ sở giáo dục từ ngày 19/7

Nguyễn Hoài 06/06/2024 16:26

Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ thực hiện công khai theo quy định mới từ ngày 19/7.

Ngày 6/6, Bộ GDĐT công bố Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT quy định công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư này thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT và áp dụng từ ngày 19/7/2024.

img_7603.jpg
Cô và trò Trường Tiểu học Đông Thái (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Điểm mới của Thông tư 09 thay thế Thông tư 36 là được bố cục lại theo hướng tường minh, rõ và gọn hơn, với nội dung công khai gồm 2 phần: phần công khai chung đối với các cơ sở giáo dục và phần công khai riêng đối với từng cấp bậc học; giảm tối đa các biểu mẫu bắt buộc cơ sở giáo dục phải kê khai (từ 21 phụ lục giảm còn 2 phụ lục trong báo cáo thường niên).

Để tránh chồng chéo trong việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục, Thông tư 09 chỉ quy định nội dung, cách thức, thời điểm công khai và nguyên tắc công khai để cơ sở giáo dục chủ động xây dựng thông tin theo chủ đề tương thích với cấu trúc của trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Về hình thức công khai, Thông tư 09 đã lược bỏ một số quy định cơ sở giáo dục phải niêm yết nội dung công khai tại cơ sở giáo dục mà thực hiện công bố công khai đầy đủ nội dung theo quy định tại thông tư này trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Thông tư 09 còn quy định cụ thể hơn thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục tối thiểu là 5 năm kể từ ngày công bố công khai.

Thời gian niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ nội dung công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 5 năm kể từ ngày niêm yết công khai (đối với cơ sở không có trang thông tin điện tử).

Để giảm bớt thủ tục phiền hà trong báo cáo và tăng cường tính minh bạch, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự giải trình của cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương, thông tư lần này bỏ quy định cơ sở giáo dục phải báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới về cơ quan có thẩm quyền.

Bộ GDĐT cho biết, việc ban hành Thông tư số 09 nhằm minh bạch các cam kết về chất lượng, điều kiện bảo đảm chất lượng; thu chi tài chính tại cơ sở giáo dục và các thông tin khác để cán bộ, giảng viên, giáo viên, người học và xã hội biết, tham gia giám sát.

Đồng thời, việc ban hành thông tư mới cũng nhằm hạn chế việc cập nhật số liệu chi tiết về kỹ thuật, trùng nội dung, giảm biểu mẫu, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều quy định mới về thực hiện công khai với các cơ sở giáo dục từ ngày 19/7